Dominikańskie Centrum Wspierania Rodziny Syntonia powstało aby wspierać i wzmacniać więzi małżeńskie i rodzinne. Oferujemy możliwość konsultacji psychoterapeutycznych w sytuacjach trudności życiowych, indywidualnych lub w rodzinie,  związku czy innej ważnej relacji, kiedy pojawia się potrzeba porozmawiania o trudnościach, kierunkach zmian i rozwiązaniach.

Więcej informacji o dyżurach, tarapeutach na stronie: http://syntonia.wroclaw.dominikanie.pl/

Zapraszamy do  skorzystania w ramach Syntonii z porad specjalistów w Poradni Rodzinnej.

Porady są bezpłatne – współfinansowane w ramach projektu przez Urząd Miasta Wrocławia oraz Klasztor Ojców Dominikanów we Wrocławiu.