O instytucji
Dyżury
Pracownicy
Kontakt

O instytucji

Syntonia powstała aby wspierać więzi rodzinne i służyć pomocą tym, którzy sami nie zawsze potrafią odnaleźć się w obecnej sytuacji ekonomicznej i społecznej. Wokół SYNTONII skupili się ci, którzy własną wiedzą i doświadczeniem chcą jej pomóc.

Poradnia oferuje darmowe konsultacje prowadzone przez specjalistów w obszarze problemów rodziny. Można spotkać się z psychologiem, doradcą życia rodzinnego, pedagogiem lub księdzem.


Dyżury:

Psycholog poniedziałek 10.00 – 13.00
Psycholog I,III i IV poniedziałek m-ca 17.30 – 20.00
Doradca rodzinny (naturalne planowanie rodziny) poniedziałek 17.30 – 19.30
Psycholog środa 10.00 – 15.00
Psycholog II, IV środa m-ca 17.00 – 20.00
Psycholog I środa m-ca 15.30 – 16.30
Pedagog środa 11.00 – 14.00
Grupa terapeutyczna DDA środa 17.00 – 20.00
Doradca rodzinny, seksuolog czwartek 16.30 – 18.30
Doradca rodzinny piątek 16.00-18.00
Duszpasterz: po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie (życie duchowe, problemy małżeńskie, mediacje)
Rejestracja – we wtorki 9.00-10.00, piątki, w godz. 15:30-16.00
telefonicznie – kom. 728 471 669 oraz elektronicznie: e-mail: syntwro@dominikanie.pl
Przerwa wakacyjna 1.07-18.08.2017r.


Pracownicy

Aneta Panasewicz-Derza – pedagog w poradni rodzinnej Syntonia. Współprowadzi weekendowe kursy dla narzeczonych.
Coach z akredytacją International Coach Federation (ICF) , wykwalifikowany doradca zawodowy, certyfikowany trener, trener FRIS, pedagog. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z klientem w formie indywidualnej i grupowej. Doświadczony doradca kariery z uprawnieniami do tworzenia Indywidualnych Planów Działania oraz stosowania metod badających zainteresowania i kompetencje zawodowe. Specjalizuje się w pracy w obszarach kariery, rozwoju zawodowego oraz relacji, rodzin, rodzicielstwa.
W poradni rodzinnej zajmuje się udzielaniem konsultacji i wsparciem pedagogicznym, w szczególności pracą z osobami mającymi problem z podejmowaniem ról społecznych i zawodowych, z osobami bezrobotnymi, wypalonymi zawodowo, doświadczającymi poczucia niemocy i frustracji, potrzebującymi wsparcia w procesie zmiany. Pracuje także z osobami potrzebującymi wsparcia w procesie wychowawczym oraz w trudnościach w związku.

Anna Pawińska – psycholog w poradni rodzinnej Syntonia. Praktykująca od 2003 roku certyfikowana psychoterapeutka i trener rozwoju osobistego. W Syntonii prowadzi konsultacje i terapię indywidualną dorosłych dotyczącą m.in.: depresji, nerwic i lęków, chorób psychosomatycznych, przemocy domowej, współuzależnienia i toksycznej miłości, kłopotów w relacjach z bliskimi i kontaktach interpersonalnych, niskiego poczucia własnej wartości, odnajdywania własnej drogi życiowej oraz swoich talentów i pasji.
Poza Syntonią prowadzi także grupy wsparcia – m.in. „Grupę wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy w rodzinie” i grupy terapeutyczne jako certyfikowany terapeuta w programie NEST – Nowe Doświadczenie dla osób, które przeżyły traumę – przemoc, zaniedbania, stratę w miarę dobrego dzieciństwa oraz warsztaty i programy rozwoju osobistego – „Nic nie musisz – bajka czy możliwość?”, „Moje wewnętrzne źródło mocy”, „Bliżej siebie…”, „Chcę, ale się boję…”, „Wymarzony mężczyzna, wymarzona kobieta – warsztat dla wszystkich, którzy chcą otworzyć się na związek”, „Jak przestać być kierownikiem wszechświata? ;)”

Katarzyna Pieńko-Jamuła – psycholog w poradni rodzinnej Syntonia. Psychoterapeutka z kilkunastoletnim stażem, pracująca w nurcie integracyjnym. Posiada Europejski Certyfikat Psychoterapeuty (ECP). W Syntonii prowadzi grupę terapeutyczną DDA (Dorosłych Dzieci Alkoholików).

Kasia Serafinowska- Gabryel – psycholog w poradni rodzinnej Syntonia.
Psychoterapeuta z ponad 30 letnim stażem pracy: terapia rodzin, specjalista problematyki uzależnień, specjalista terapii krótkoterminowych, oraz w dziedzinie interwencji w sprawach nagłych kryzysów, doradca d/s zaburzeń w żywieniu na tle problemów psychologicznych , ekspert Unii Europejskiej ds. polityki wobec uzależnień. W poradni rodzinnej zajmuje się udzielaniem konsultacji i wsparciem psychologicznym, w szczególności osób uzależnionych i współuzależnionych, doświadczających przemocy, doświadczających trudności w funkcjonowaniu społecznym, doświadczających trudności psychicznych, par i małżeństw kryzysie, rodzin pragnących lepiej funkcjonować.

Bożena Smorońska Urbańska – psycholog w poradni rodzinnej Syntonia.
Psychoterapeuta z 10 – letnim stażem. Prowadzi terapię zintegrowaną łącząc terapię eriksonowską z podejściem systemowym. Zajmuje się problemami związanymi z leczeniem depresji, zaburzeń lekowych oraz psychosomatycznych. Prowadzi terapię indywidualną osób dorosłych oraz terapię małżeństw. Praca jej podlega stałej i systematycznej superwizji indywidualnej oraz ciągłemu doskonaleniu. W poradni rodzinnej prowadzi wsparcie psychologiczne i terapię: indywidualną osób dorosłych oraz małżeństw.

Marta Stefanko – psycholog w poradni rodzinnej Syntonia.
Psychoterapeutka z kilkunastoletnim stażem , absolwentka  pedagogiki i psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim. Ukończona Szkoła Psychoterapii Ośrodka Edukacji Psychologicznej we Wrocławiu, a także Terapia Systemowa w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu. Umiejętności terapeutyczne doskonalone na 2-letnim stażu w zespole terapii rodzin w Centrum Neuropsychiatrii Neuromed, a także poprzez udział w konferencjach i warsztatach. Pracuje w nurcie terapii systemowej, jej praca podlega stałej superwizji.
Poza Syntonią – wieloletnia praca  z zakresu psychogeriatrii z osobami starszymi i przewlekle chorymi w dziennych i stacjonarnych ośrodkach pomocy społecznej.
W Poradni Rodzinnej Syntonia oferuje konsultacje, poradnictwo, interwencje w sytuacjach kryzysów życiowych i psychoterapię. Prowadzi terapię indywidualną osób dorosłych oraz terapię par i małżeństw. Pracuje także z całym systemem rodzinnym.

Anetta Stołowska  – doradca rodzinny w poradni rodzinnej Syntonia, instruktor metod naturalnego planowania rodziny, pedagog. W Poradni Rodzinnej pracuje wspierając pary i osoby indywidualne w obszarze planowania rodziny, komunikacji i dialogu.

Agnieszka Ładyżyńska – doradca rodzinny w poradni rodzinnej Syntonia.
Socjolog, coach, doradca życia rodzinnego, pracuje w nurcie Terapii Skoncentrowanej na rozwiązaniach, udziela także konsultacji w zakresie naturalnych metod planowania rodziny.
Pracuje z osobami, które doświadczają trudności w funkcjonowaniu społecznym, wypełnianiu obowiązków rodzinnych i zawodowych, problemów wychowawczych, trudności w komunikowaniu się – i chcą nad tym pracować, aby zapobiec kryzysom rodzinnym i osobistym, potrzebują wsparcia w sytuacji dokonywania wyborów życiowych (nowe role społeczne – w szczególności małżonka czy rodzica oraz zawodowe) lub też potrzebują wsparcia w obszarze planowania rodziny.

Zuzanna Krupa – w poradni rodzinnej Syntonia pracuje jako doradca rodzinny, pedagog, seksuolog. W poradni rodzinnej prowadzi konsultacje doradcy rodzinnego, wspierając pary i osoby indywidualne w obszarze planowania rodziny, komunikacji i dialogu oraz trudności w sferze życia seksualnego.

Specjaliści Naturalnego Planowania Rodziny: Anetta Stołowska, Magda Jarząbek, Dominika Tomczyszyn.


Kontakt

Pl. Dominikański 2 (wejście od ulicy Janickiego),

50-159 Wrocław

Rejestracja – we wtorki 9.00-10.00, w piątki 15.30-16.00

telefonicznie – kom. 728 471 669

oraz elektronicznie poprzez e-mail: syntwro[at]dominikanie.pl.


Porady udzielane są bezpłatnie. Poradnia jest współfinansowana przez gminę Wrocław.

logo_wroclawia