Syntonia powstała aby wspierać więzi rodzinne i służyć pomocą tym, którzy sami nie zawsze potrafią odnaleźć się w obecnej sytuacji ekonomicznej i społecznej.