O instytucji
Dyżury
Pracownicy
Kontakt

O instytucji

Syntonia powstała aby wspierać więzi rodzinne i służyć pomocą tym, którzy sami nie zawsze potrafią odnaleźć się w obecnej sytuacji ekonomicznej i społecznej. Wokół SYNTONII skupili się ci, którzy własną wiedzą i doświadczeniem chcą jej pomóc.

Poradnia oferuje darmowe konsultacje prowadzone przez specjalistów w obszarze problemów rodziny. Można spotkać się z psychologiem, doradcą życia rodzinnego, pedagogiem lub księdzem.


Dyżury:

dyżury:

poniedziałek
psycholog, terapeuta

8.30-14.30

psycholog, terapeuta

17.30-20.00

doradca rodzinny
I, III, IV pn miesiąca
17.30-19.30

wtorek
pedagog, terapeuta NEST
II i IV wtorek miesiąca
14.30-16.30

środa
pedagog, doradca zawodowy

10.00-13.00

psycholog, terapeuta

16.00-17.00

psycholog, terapeuta
I i III środa miesiąca
17.00-20.00

grupa DDA

17.30-20.30

czwartek
doradca rodzinny, seksuolog

17.30-19.30

piątek
psycholog, terapeuta
II i IV piątek miesiąca
11.00-13.00

doradca rodzinny, socjolog

16.00-18.30

Dyżury specjalistów w poradni: 8.01-21.12.2018
przerwa wakacyjna: 3.07-22.08.2018
wolne dni: dni ustawowo wolne
dodatkowo wolne: 2.05 i 4.05 oraz 2.11.2018
Wielki Czwartek i Wielki Piątek: 29 i 30.03.2018

Specjaliści:

Aneta Panasewicz-Derza

– pedagog w poradni rodzinnej Syntonia. Współprowadzi weekendowe kursy dla narzeczonych.
Coach z akredytacją International Coach Federation (ICF) , wykwalifikowany doradca zawodowy, certyfikowany trener, trener FRIS, pedagog. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z klientem w formie indywidualnej i grupowej. Doświadczony doradca kariery z uprawnieniami do tworzenia Indywidualnych Planów Działania oraz stosowania metod badających zainteresowania i kompetencje zawodowe. Specjalizuje się w pracy w obszarach kariery, rozwoju zawodowego oraz relacji, rodzin, rodzicielstwa.
W poradni rodzinnej zajmuje się udzielaniem konsultacji i wsparciem pedagogicznym, w szczególności pracą z osobami mającymi problem z podejmowaniem ról społecznych i zawodowych, z osobami bezrobotnymi, wypalonymi zawodowo, doświadczającymi poczucia niemocy i frustracji, potrzebującymi wsparcia w procesie zmiany. Pracuje także z osobami potrzebującymi wsparcia w procesie wychowawczym oraz w trudnościach w związku.

Anna Pawińska

– psycholog w poradni rodzinnej Syntonia. Praktykująca od 2003 roku certyfikowana psychoterapeutka i trener rozwoju osobistego. W Syntonii prowadzi konsultacje i terapię indywidualną dorosłych dotyczącą m.in.: depresji, nerwic i lęków, chorób psychosomatycznych, przemocy domowej, współuzależnienia i toksycznej miłości, kłopotów w relacjach z bliskimi i kontaktach interpersonalnych, niskiego poczucia własnej wartości, odnajdywania własnej drogi życiowej oraz swoich talentów i pasji.
Poza Syntonią prowadzi także grupy wsparcia – m.in. „Grupę wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy w rodzinie” i grupy terapeutyczne jako certyfikowany terapeuta w programie NEST – Nowe Doświadczenie dla osób, które przeżyły traumę – przemoc, zaniedbania, stratę w miarę dobrego dzieciństwa oraz warsztaty i programy rozwoju osobistego – „Nic nie musisz – bajka czy możliwość?”, „Moje wewnętrzne źródło mocy”, „Bliżej siebie…”, „Chcę, ale się boję…”, „Wymarzony mężczyzna, wymarzona kobieta – warsztat dla wszystkich, którzy chcą otworzyć się na związek”, „Jak przestać być kierownikiem wszechświata? ;)”

Dominika Tomczyszyn

–pedagog, terapeuta, psychoterapeuta i terapeuta NEST, służy pomocą psychologiczną osobom dorosłym, które doświadczyły różnego rodzaju
traumatycznych przeżyć takich jak: wykorzystanie, zaniedbanie, przemoc (fizyczna, emocjonalna, seksualna), deprawacja i
inne. Znaczące straty osobiste, którymi zajmuje się program NEST obejmują doświadczenie utraty w miarę dobrego
dzieciństwa oraz utraty ciąży (poronienie, martwy płód, aborcja, śmierć okołoporodowa, urodzenie dziecka
niepełnosprawnego). Pedagog, pracownik jednej z wrocławskich poradni psychologiczno-pedagogicznych, towarzyszy dzieciom i młodzieży w
pokonywaniu kolejnych etapów rozwojowych zgodnie z ich potrzebami i możliwościami – na miarę ich aspiracji.
Jednocześnie stara się wspierać rodziców i nauczycieli w pełnieniu przez nich roli rodzicielskiej i wychowawczej.
Certyfikat terapeuty programu NEST – the New Experience for Survivors of Trauma (Nowe Doświadczenie dla Osób
Dotkniętych Traumą) Instytut Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego w Krakowie – RACJONALNA TERAPIA ZACHOWANIA – poziom podstawowy
Szkoła Mediacji – program zgodny ze standardami szkolenia mediatorów określonych w rozporządzeniu Ministra
Sprawiedliwości Obecnie jest uczestnikiem całościowego czteroletniego kursu przygotowującego do egzaminu
certyfikacyjnego psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Cały czas dokształca się biorąc udział w wielu
szkoleniach, kursach oraz konferencjach czy seminariach. Jej praca podlega stałej superwizji.
W poradni rodzinnej zajmuje się wsparciem psychologicznym osób indywidualnych i rodzin, w tym rodzin z dziećmi, w
szczególności osób po stracie, doświadczających trudności w komunikowaniu się i rozwiązywaniu problemów, budowaniu
więzi, rodziców mających trudności wychowawcze.

Katarzyna Pieńko-Jamuła

– psycholog w poradni rodzinnej Syntonia. Psychoterapeutka z kilkunastoletnim stażem, pracująca w nurcie integracyjnym. Posiada Europejski Certyfikat Psychoterapeuty (ECP). W Syntonii prowadzi grupę terapeutyczną DDA (Dorosłych Dzieci Alkoholików).

Kasia Serafinowska- Gabryel

– psycholog w poradni rodzinnej Syntonia.
Psychoterapeuta z ponad 30 letnim stażem pracy: terapia rodzin, specjalista problematyki uzależnień, specjalista terapii krótkoterminowych, oraz w dziedzinie interwencji w sprawach nagłych kryzysów, doradca d/s zaburzeń w żywieniu na tle problemów psychologicznych , ekspert Unii Europejskiej ds. polityki wobec uzależnień. W poradni rodzinnej zajmuje się udzielaniem konsultacji i wsparciem psychologicznym, w szczególności osób uzależnionych i współuzależnionych, doświadczających przemocy, doświadczających trudności w funkcjonowaniu społecznym, doświadczających trudności psychicznych, par i małżeństw kryzysie, rodzin pragnących lepiej funkcjonować.

Bożena Smorońska Urbańska

– psycholog w poradni rodzinnej Syntonia.
Psychoterapeuta z kilkunastoletnim stażem. Prowadzi terapię zintegrowaną łącząc terapię eriksonowską z podejściem systemowym. Zajmuje się problemami związanymi z leczeniem depresji, zaburzeń lekowych oraz psychosomatycznych. Prowadzi terapię indywidualną osób dorosłych oraz terapię małżeństw. Praca jej podlega stałej i systematycznej superwizji indywidualnej oraz ciągłemu doskonaleniu. W poradni rodzinnej prowadzi wsparcie psychologiczne i terapię: indywidualną osób dorosłych oraz małżeństw.

Marta Stefanko

– psycholog w poradni rodzinnej Syntonia.
Psychoterapeutka z kilkunastoletnim stażem , absolwentka pedagogiki i psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim. Ukończona Szkoła Psychoterapii Ośrodka Edukacji Psychologicznej we Wrocławiu, a także Terapia Systemowa w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu. Umiejętności terapeutyczne doskonalone na 2-letnim stażu w zespole terapii rodzin w Centrum Neuropsychiatrii Neuromed, a także poprzez udział w konferencjach i warsztatach. Pracuje w nurcie terapii systemowej, jej praca podlega stałej superwizji.
Poza Syntonią – wieloletnia praca z zakresu psychogeriatrii z osobami starszymi i przewlekle chorymi w dziennych i stacjonarnych ośrodkach pomocy społecznej.
W Poradni Rodzinnej Syntonia oferuje konsultacje, poradnictwo, interwencje w sytuacjach kryzysów życiowych i psychoterapię. Prowadzi terapię indywidualną osób dorosłych oraz terapię par i małżeństw. Pracuje także z całym systemem rodzinnym.

Anetta Stołowska

– doradca rodzinny w poradni rodzinnej Syntonia, instruktor metod naturalnego planowania rodziny, pedagog. W Poradni Rodzinnej pracuje wspierając pary i osoby indywidualne w obszarze planowania rodziny, komunikacji i dialogu.

Agnieszka Ładyżyńska

– doradca rodzinny w poradni rodzinnej Syntonia.
Socjolog, coach, doradca życia rodzinnego, pracuje w nurcie Terapii Skoncentrowanej na rozwiązaniach, udziela także konsultacji w zakresie naturalnych metod planowania rodziny.
Pracuje z osobami, które doświadczają trudności w funkcjonowaniu społecznym, wypełnianiu obowiązków rodzinnych i zawodowych, problemów wychowawczych, trudności w komunikowaniu się – i chcą nad tym pracować, aby zapobiec kryzysom rodzinnym i osobistym, potrzebują wsparcia w sytuacji dokonywania wyborów życiowych (nowe role społeczne – w szczególności małżonka czy rodzica oraz zawodowe) lub też potrzebują wsparcia w obszarze planowania rodziny.

Zuzanna Krupa

– w poradni rodzinnej Syntonia pracuje jako doradca rodzinny, pedagog, seksuolog. W poradni rodzinnej prowadzi konsultacje doradcy rodzinnego, wspierając pary i osoby indywidualne w obszarze planowania rodziny, komunikacji i dialogu oraz trudności w sferze życia seksualnego.
Wolontariusze współpracujący z poradnią: Paulina Konopczak, Iwona Szylin, Kamil Walicki.

Kontakt

Pl. Dominikański 2, 50-159 Wrocław
(wejście od ulicy Janickiego), II piętro

Rejestracja – we wtorki 9.00-10.00, w piątki 15.30-16.00
telefonicznie – kom. 728 471 669
oraz elektronicznie poprzez e-mail: syntwro[at]dominikanie.pl.