***

„Liturgia jest szczytem, do którego zmierza działalność Kościoła, i jednocześnie jest źródłem, z którego wypływa cała jego moc.”
(Sobór Watykański II, konstytucja „Sacrosanctum Concilium”)

Od wielu lat, na niedzielnej mszy konwentualnej Dominikanów we Wrocławiu, o 12.00, nasza schola współtworzy Liturgię Mszy św . Śpiew liturgiczny jest przede wszystkim modlitwą i służbą, a dla nas także wielką radością. Chcielibyśmy zachęcić do udziału w tej radości jak najwięcej osób. Piękno Liiturgii jest wspólnym zadaniem i wyzwaniem całego Kościoła. Chcielibyśmy ośmielić wszystkich, dla których śpiew liturgiczny jest ważny i poruszający.

Przyłączcie się do  nas!
Potrzebujemy nowych głosów!

Śpiewamy wielogłosowo. Są w naszych szeregach  soprany, alty, tenory, basy. Jeśli nigdy nie śpiewałaś/śpiewałeś w scholi wielogłosowej, nie obawiaj się. Nie trzeba mieć wykształcenia muzycznego. Pomożemy Ci ustalić Twój głos i będziemy wspierać Twoje pierwsze kroki.  Umiejętność czytania nut nie jest warunkiem koniecznym, by dołączyć do naszej scholi.

Od 2020r. mamy status scholi konwentualnej Klasztoru Dominikanów we Wrocławiu. Nie oznacza to jednak żadnych formalnych zapisów, sztywnego grafiku, kryterium wieku, itd. Spotykamy się na dwugodzinnych próbach dwa razy w tygodniu: w czwartek o godzinie 19.00 i w niedzielę (przed Mszą Świętą) o godzinie 10.00.

Dwa razy w roku uczestniczymy w warsztatach wokalnych.

Znajdziesz nas w salce Duszpasterstwa Dorosłych, Klasztor Dominikanów, pl. Dominikański 2 (wejście od ul. Janickiego), na parterze (drzwi naprzeciwko wejścia do klasztoru).

Jeżeli jeszcze nie jesteś pewny czy chcesz/możesz śpiewać w naszej scholi, zapraszamy do kontaktu z nami poprzez stronę internetową lub bezpośrednio po Mszy o godz. 12:00

***