Dowiedz się wszystkiego o sakramencie Chrztu.

Katechumenat

W naszym kościele przygotowujemy dorosłych do chrztu świętego.

Przygotowanie osoby dorosłej do chrztu to droga stopniowego stawania się chrześcijaninem, czas w którym kandydaci poznają podstawowe prawdy wiary i Pismo święte, uczą się modlitwy i owocnego uczestniczenia w liturgii, poznają wspólnotę Kościoła, a przede wszystkim, według udzielonej im przez Boga łaski, zaczynają budować osobistą relację z Jezusem Chrystusem.

To Chrystus jest centrum nauczania przeznaczonego dla pragnących przyjąć sakrament chrztu świętego.

Tak mówi o tym Katechizm Kościoła Katolickiego (426), cytując adhortację papieża Jana Pawła II, Catechesi tradendae:

„W samym centrum katechezy znajduje się przede wszystkim Osoba: Jezus Chrystus z Nazaretu, Jednorodzony Syn Ojca… który cierpiał i umarł za nas i który teraz, ponieważ zmartwychwstał, żyje z nami na zawsze… Katechizować… to odkrywać w Osobie Chrystusa cały odwieczny zamysł Boży, który w Nim się wypełnił. To dążyć do zrozumienia znaczenia czynów i słów Chrystusa oraz znaków dokonanych przez Niego”. Celem katechezy jest „doprowadzenie do komunii z Jezusem Chrystusem… Bo tylko On sam może prowadzić do miłości Ojca w Duchu Świętym i uczestnictwa w życiu Trójcy Świętej”.

Papież Benedykt XVI wyraził prawdę o centralnym miejscu poznania osoby Chrystusa w następujących słowach:

U początku bycia chrześcijaninem nie ma decyzji etycznej czy jakiejś wielkiej idei, jest natomiast spotkanie z wydarzeniem, z Osobą, która nadaje życiu nową perspektywę, a tym samym decydujące ukierunkowanie. (Encyklika Deus Caritas est, 1)

Droga do sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego, jak nazywamy sakramenty chrztu, bierzmowania i eucharystii, składa się z kilku etapów: ewangelizacji, katechumenatu (to najdłuższy okres od którego cała droga bierze swoją nazwę), wybrania, celebracji sakramentów wtajemniczenia, mistagogii. Każdy etap ma swoje obrzędy, posiada konkretny cel.

Okres przygotowania przeżywa się w grupie innych kandydatów do chrztu i chrześcijan wraz z duszpasterzem. Pierwsi podobnie jak Ty przygotowują się do przyjęcia sakramentów. Pozostali mają Ci pomóc poznać, zrozumieć i żyć wiarą.

Przygotowanie do przyjęcia sakramentów świętych obejmuje: cotygodniowe półtoragodzinne spotkania (termin ustalony na pierwszym spotkaniu organizacyjnym), wspólne niedzielne Msze święte, indywidualne spotkania z duszpasterzem.

Przyjęcie sakramentów odbywa się w Noc Wigilii Paschalnej, a zakończenie okresu wspólnego wchodzenia w życie Kościoła przypada na Noc Wigilii Zesłania Ducha Świętego.

Jeśli chcesz przystąpić do katechumenatu dorosłych, wyślij wiadomość z formularza kontaktowego (w tekście wiadomości napisz, że chodzi o Chrzest). Zapisy prowadzone są zasadniczo od początku marca do końca kwietnia, tak by cały okres przygotowania do przyjęcia sakramentów trwał około roku.

Jeśli okres od chwili, kiedy zaczynasz szukać możliwości przyjęcia sakramentu chrztu do początku zajęć grupy jest długi, nie warto go marnować czekając bezczynnie. Zachęcamy do skontaktowania się z odpowiedzialnym za katechumenat by jak najszybciej uzyskać poradę odnośnie dobrego przygotowania do późniejszych zajęć i rozwoju własnego życia duchowego.

 

Adresy

Klasztor św. Wojciecha
Plac Dominikański 2
50-159 Wrocław
tel.: +48 71 344 66 31 lub +48 71 337 79 10
fax: +48 71 344 71 70 lub +48 71 337 79 11

Rzymsko-Katolicka Parafia p.w. Najświętszej Maryi Panny na Piasku
ul. Katedralna 12
50-328 Wrocław
tel: 71/327-11-59

 


 

O SAKRAMENCIE ODRODZENIA – ZOBACZ