Dowiedz się wszystkiego o sakramencie Chrztu.

Katechumenat

W naszym kościele przygotowujemy dorosłych do chrztu świętego.

Przygotowanie osoby dorosłej do chrztu to droga stopniowego stawania się chrześcijaninem, czas w którym kandydaci poznają podstawowe prawdy wiary i Pismo święte, uczą się modlitwy i owocnego uczestniczenia w liturgii, poznają wspólnotę Kościoła, a przede wszystkim, według udzielonej im przez Boga łaski, zaczynają budować osobistą relację z Jezusem Chrystusem.

To Chrystus jest centrum nauczania przeznaczonego dla pragnących przyjąć sakrament chrztu świętego.

Tak mówi o tym Katechizm Kościoła Katolickiego (426), cytując adhortację papieża Jana Pawła II, Catechesi tradendae:

„W samym centrum katechezy znajduje się przede wszystkim Osoba: Jezus Chrystus z Nazaretu, Jednorodzony Syn Ojca… który cierpiał i umarł za nas i który teraz, ponieważ zmartwychwstał, żyje z nami na zawsze… Katechizować… to odkrywać w Osobie Chrystusa cały odwieczny zamysł Boży, który w Nim się wypełnił. To dążyć do zrozumienia znaczenia czynów i słów Chrystusa oraz znaków dokonanych przez Niego”. Celem katechezy jest „doprowadzenie do komunii z Jezusem Chrystusem… Bo tylko On sam może prowadzić do miłości Ojca w Duchu Świętym i uczestnictwa w życiu Trójcy Świętej”.

Papież Benedykt XVI wyraził prawdę o centralnym miejscu poznania osoby Chrystusa w następujących słowach:

U początku bycia chrześcijaninem nie ma decyzji etycznej czy jakiejś wielkiej idei, jest natomiast spotkanie z wydarzeniem, z Osobą, która nadaje życiu nową perspektywę, a tym samym decydujące ukierunkowanie. (Encyklika Deus Caritas est, 1)

Droga do sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego, jak nazywamy sakramenty chrztu, bierzmowania i eucharystii, składa się z kilku etapów: ewangelizacji, katechumenatu (to najdłuższy okres od którego cała droga bierze swoją nazwę), wybrania, celebracji sakramentów wtajemniczenia, mistagogii. Każdy etap ma swoje obrzędy, posiada konkretny cel.

Okres przygotowania przeżywa się w grupie innych kandydatów do chrztu i chrześcijan wraz z duszpasterzem. Pierwsi podobnie jak Ty przygotowują się do przyjęcia sakramentów. Pozostali mają Ci pomóc poznać, zrozumieć i żyć wiarą.

Przygotowanie do przyjęcia sakramentów świętych obejmuje: cotygodniowe półtoragodzinne spotkania (termin ustalony na pierwszym spotkaniu organizacyjnym), wspólne niedzielne Msze święte, indywidualne spotkania z duszpasterzem.

Przyjęcie sakramentów odbywa się w Noc Wigilii Paschalnej, a zakończenie okresu wspólnego wchodzenia w życie Kościoła przypada na Noc Wigilii Zesłania Ducha Świętego.

Jeśli chcesz przystąpić do katechumenatu dorosłych, wyślij wiadomość z formularza kontaktowego (w tekście wiadomości napisz, że chodzi o Chrzest). Zapisy prowadzone są zasadniczo od początku marca do końca kwietnia, tak by cały okres przygotowania do przyjęcia sakramentów trwał około roku.

Jeśli okres od chwili, kiedy zaczynasz szukać możliwości przyjęcia sakramentu chrztu do początku zajęć grupy jest długi, nie warto go marnować czekając bezczynnie. Zachęcamy do skontaktowania się z odpowiedzialnym za katechumenat by jak najszybciej uzyskać poradę odnośnie dobrego przygotowania do późniejszych zajęć i rozwoju własnego życia duchowego.

Chrzest dziecka

Nasz kościół, tzn. kościół pod wezwaniem św. Wojciecha we Wrocławiu nie jest kościołem parafialnym. W związku z tym nasza pomoc w zakresie chrztu jest nieco ograniczona.

Chrzest dziecka jest możliwy w naszym kościele, jednakże wówczas:

1. Ponieważ nie jesteśmy parafią, sakramentów udzielamy osobom związanym z duszpasterstwem naszego klasztoru.
2. Należy mieć „umówionego” ojca, który zgodzi się celebrować sakrament.
3. Do kancelarii Parafii Najświętszej Maryi Panny na Piasku należy przynieść:

 • pisemną zgodę na chrzest w kościele św. Wojciecha wydaną przez własnego proboszcza,
 • świadectwo urodzenia dziecka,
 • świadectwo ślubu kościelnego rodziców,
 • zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych, że są osobami mogącymi pełnić obowiązki ojca i matki chrzestnej,
 • dane chrzestnych (imię, nazwisko, wiek, wyznanie, adres zamieszkania)

4. Po otrzymaniu zgody, w kancelarii Parafii Najświętszej Maryi Panny na Piasku należy dokonać wpisu do księgi chrztów. Wymagana jest obecność rodziców i chrzestnych.
5. W tygodniu poprzedzającym chrzest należy skontaktować się z ojcem wyznaczonym do celebrowania sakramentu celem omówienia przebiegu liturgii
6. W zakrystii kościoła zostawiamy ofiarę.

W sprawie chrztu dziecka prosimy kontaktować się z przeorem.

 

Formularz kontaktowy (katechumenat)

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Treść wiadomości

  Adresy

  Klasztor św. Wojciecha
  Plac Dominikański 2
  50-159 Wrocław
  tel.: +48 71 344 66 31 lub +48 71 337 79 10
  fax: +48 71 344 71 70 lub +48 71 337 79 11

  Rzymsko-Katolicka Parafia p.w. Najświętszej Maryi Panny na Piasku
  ul. Katedralna 12
  50-328 Wrocław
  tel: 71/327-11-59

   


   

  O SAKRAMENCIE ODRODZENIA – ZOBACZ