WIECZORY  DLA  ZAKOCHANYCH

1. Miejsce i terminy.

Pierwsze spotkanie odbędzie się w środę, 27 października o godzinie 18:00 w starym refektarzu naszego klasztoru.

2. Zapisy i informacje.

O. Wojciech  Jezienicki  OP – tel. kom. 668 – 14 – 14 – 77

email:  [email protected]

3. O programie.

„Wieczory dla Zakochanych” to program przygotowujący do przyjęcia sakramentu małżeństwa – forma katechez przedmałżeńskich prowadzonych przez pary małżeńskie i kapłana. Jest to cykl 9 cotygodniowych spotkań, z których każde trwa około 2-3 godzin.

4. Kto może w nich uczestniczyć.

„Wieczory dla Zakochanych” przeznaczone są dla narzeczonych, którzy podjęli decyzję o małżeństwie i przychodzą na Wieczory w ramach przygotowania do zawarcia sakramentu małżeństwa.

W „Wieczorach dla Zakochanych” mogą również uczestniczyć „chodzący ze sobą” – zakochani – którzy nie podjęli jeszcze decyzji o małżeństwie, ale poważnie myślą o swoim związku. Poprzez uczestnictwo w tym programie mogą rozeznać czy ich więź jest na tyle dojrzała, by podjąć decyzję o małżeństwie. W spotkaniach można uczestniczyć tylko parami.

5. Cele  

Program „Wieczorów dla Zakochanych” opracowany przez „Spotkania Małżeńskie” ma na celu między innymi:

  • lepsze poznanie cech osobowościowych, oczekiwań, planów, poglądów, postaw życiowych osób planujących wspólne życie,
  • zachęcenie do podejmowania dialogu o sprawach trudnych i konfliktowych,
  • pełniejsze zrozumienie znaczenia sakramentu małżeństwa i słów przysięgi małżeńskiej, przeanalizowanie na ile plany wspólnego życia małżeńskiego są właściwe i dojrzałe.

Zapraszamy.