Informacje potrzebne do zawarcia sakramentu małżeństwa w naszym kościele

Właściwym miejscem sprawowania sakramentów jest własna parafia. Bywa jednak, że inny kościół z jakichś względów staje się domem i pozwala wzrastać w wierze. Zawarcie do sakramentu małżeństwa powinno być poprzedzone odpowiednim przygotowaniem. Przy naszym klasztorze proponujemy dwa rodzaje takiego przygotowania: „Wieczory dla zakochanych” oraz „Kursy dla narzeczonych”.

Zawarcie ślubu kościelnego możliwe także w naszym kościele (św. Wojciecha) ale:

 1. Ponieważ nie jesteśmy parafią, sakramentów udzielamy osobom związanym z duszpasterstwem naszego klasztoru.
 2. Należy mieć „umówionego” ojca, który zgodzi się celebrować sakrament.
 3. W zakrystii naszego kościoła (nr wew. 33, lub bezpośrednio: 71 337 79 33) należy ustalić datę ślubu, którą brat zakrystian wpisuje do odpowiedniej księgi.
 4. Od proboszcza swojej parafii (tam, gdzie obecnie mieszka narzeczona lub narzeczony) należy otrzymać licencję na zawarcie ślubu na terenie Parafii Najświętszej Maryi Panny na Piasku przy ul. Katedralnej 12, do której należy terytorialnie klasztor. Bez tego dokumentu Proboszcz Parafii Najświętszej Maryi Panny na Pisku nie wyrazi zgody na ślub w naszym kościele.
 5. W Urzędzie Stanu Cywilnego należy uzyskać zaświadczenie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa (nie wcześniej jednak niż 3 miesiące przed terminem ślubu).
 6. Po otrzymaniu zgody, licencję oraz dokumenty z USC należy dostarczyć najpóźniej tydzień przed ślubem do kancelarii Parafii Najświętszej Maryi Panny na Piasku, aby spisać aktu ślubu. Wpis do księgi małżeństw wymaga obecności narzeczonych i świadków.
 7. Przed ślubem narzeczeni i świadkowie podpisują akt ślubu w kancelarii Parafii Najświętszej Maryi Panny na Piasku.
 8. Odpowiednio wcześniej w zakrystii kościoła św. Wojciecha należy ustalić szczegóły uroczystości:
 • koniecznie trzeba skontaktować się z wybranym celebransem Mszy św. ślubnej, by omówić przebieg liturgii,
 • sprawę wystroju kościoła i kwiatów omawiamy z bratem zakrystianem. Zazwyczaj pary biorące ślub w danym dniu umawiają się co do wystroju kościoła dzieląc między siebie koszty jego przygotowania.
 • należy umówić się z organistą co do gry podczas Mszy św.
 • w zakrystii zostawiamy ofiarę za ślub.
Potrzebne adresy i inne informacje:

Rzymsko-Katolicka Parafia p.w.
Najświętszej Maryi Panny na Piasku
ul. Katedralna 12
50-328 Wrocław
tel: 71/327-11-59

Ponieważ parafia zobowiązana jest do prowadzenia ksiąg ślubów, zawiadamiania o zwartym sakramencie małżeństwa parafii chrztu nowożeńców oraz parafii, z których otrzymano licencję, na niej ciąży również obowiązek opracowania dokumentów USC. Prosimy więc narzeczonych o złożenie ofiary kancelaryjnej na pokrycie wyżej wymienionych kosztów.

Wydział Duszpasterski
KURIA METROPOLITALNA WROCŁAWSKA
ul. Katedralna 13
50-328 Wrocław,
tel.: 71/322-50-81, 71/327-11-11; fax: 71/322-82-69

www.archidiecezja.wroc.pl

urzęduje: poniedziałek-piątek: 8.00-15.00,
miesiące: lipiec-sierpień 8.00-13.00
sobota i dni przedświąteczne: 8.00-13.00

 

W naszym Kościele odbywają się Kursy dla narzeczonych.

Więcej szczegółów tutaj: O KURSIE DLA NARZECZONYCH – ZOBACZ

 


 

O SAKRAMENCIE MAŁŻEŃSTWA – ZOBACZ