Bracia

Wojciech Delik OP

przeor, spowiedź w języku rosyjskim, zazwyczaj celebruje mszę św. w niedzielę o 12:00
tel. (+48 71) 33 77 930

Kontakt

Stefan Matoga OP

spowiednik sióstr Urszulanek

tel. (+48 71) 33 77 914

Karol Serwa OP

brat zakrystianin

tel. (+48 71) 33 77 931

Maciej Zięba OP

Prezes Instytutu Tertio Millennio, zazwyczaj celebruje mszę św. w niedzielę o 16:00

tel. (+48 71) 33 77 919

Kontakt

Stefan Norkowski OP

Opiekun wspólnot III Zakonu w Prudniku; duszpasterz 3/4, spowiedź w języku niemieckim, francuskim, angielskim, zazwyczaj celebruje mszę św. w niedzielę o 12:00
tel. (+48 71) 33 77 922

Kontakt

Mirosław Ostrowski OP

spowiednik sióstr, członek Rady ds. Rodziny Archidiecezji Wrocławskiej, duszpasterz Dominikańskiego Centrum Oparcie, duszpasterz osób żyjących w powtórnych związkach małżeńskich, opiekun Grupy Wsparcia (dla osób żyjących po rozwodzie), zazwyczaj celebruje mszę św. w niedzielę o 21:30
tel. (+48 71) 33 77 936

Kontakt

Wojciech Jezienicki OP

Duszpasterz rodzin i narzeczonych, pracownik Archidiecezjalnej Poradni Rodzinnej w zakresie poradnictwa rodzinnego i mediacji, animator Stowarzyszenia Spotkania Małżeńskie, duszpasterz niedzielnej Mszy Rodzinnej – 10:30
tel. (+48 71) 33 77 912

Kontakt

Andrzej Kuśmierski OP

subprzeor, spowiednik, opiekun dorosłych przygotowujących się do bierzmowania, opiekun Szkoły Filozoficzno-teologicznej Bł. Czesława, zazwyczaj celebruje mszę św. w niedzielę o 17:00

tel. (+48 71) 33 77 915

Kontakt

Marcin Mogielski OP

syndyk klasztoru, koordynator poradni rodzinnej „SYNTONIA”, spowiednik

tel. (+48 71) 33 77 939

Kontakt

Marek Miławicki OP

tel. (+48 71) 33 77 916

Kontakt

Marcin Jeleń OP

duszpasterz akademicki, zazwyczaj celebruje mszę św. w niedzielę o 20:00
tel. (+48 71) 33 77 932

Kontakt

Łukasz Mścisławski OP

asystent fraterni Najświętszego Imienia Maryi, wykładowca Politechniki Wrocławskiej, wykładowca Kolegium Międzyobszarowych Studiów Indywidualnych Uniwersytetu Wrocławskiego
tel. (+48 71) 33 77 921

Kontakt

Michał Murzyn OP

duszpasterz Galilei, spowiedź w języku rosyjskim.

tel. (+48 71) 33 77 950

Kontakt

Paweł Adamik OP

dyrektor Dominikańskiego Ośrodka Informacji o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach
tel. (+48 71) 33 77 927

Kontakt

Adam Choma OP

duszpasterz młodzieży „Piętrobus”, opiekun strony internetowej, zazwyczaj celebruje mszę św. w niedzielę o 18:30

tel. (+48 71) 33 77 934

Kontakt

Marcin Dyjak OP

duszpasterz akademicki, zazwyczaj celebruje mszę św. w niedzielę o 20:00

tel. (+48 71) 33 77 938

Kontakt