Bracia

Wojciech Delik OP

przeor
kontakt
tel. (+48 71) 33 77 930

Stefan Maria Norkowski OP

Opiekun wspólnot III Zakonu w Prudniku; duszpasterz 3/4;
kontakt
tel. (+48 71) 33 77 938

Maciej Zięba OP

Prezes Instytutu Tertio Millennio.
kontakt

Stefan Matoga OP

spowiednik sióstr Urszulanek

tel. (+48 71) 33 77 914

Andrzej Kuśmierski OP

spowiednik, opiekun dorosłych przygotowujących się do bierzmowania.

Kontakt

Mirosław Ostrowski OP

spowiednik sióstr, członek Rady ds. Rodziny Archidiecezji Wrocławskiej, duszpasterz Dominikańskiego Centrum Oparcie, duszpasterz osób żyjących w powtórnych związkach małżeńskich, opiekun Grupy Wsparcia (dla osób żyjących po rozwodzie)
kontakt
tel. (+48 71) 33 77 936

Marcin Mogielski OP

syndyk klasztoru, spowiednik
kontakt

Wojciech Jezienicki OP

Duszpasterz rodzin i narzeczonych, pracownik Archidiecezjalnej Poradni Rodzinnej w zakresie poradnictwa rodzinnego i mediacji, animator Stowarzyszenia Spotkania Małżeńskie, duszpasterz niedzielnej Mszy Rodzinnej – 10.30 
kontakt
tel. (+48 71) 33 77 912

Norbert Oczkowski OP

duszpasterz Wspólnoty „Galilea”, koordynator Dominikańskiej Szkoły Wiary oraz doktorant na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu
kontakt
tel. (+48 71) 33 77 950

Karol Serwa OP

brat zakrystianin

Łukasz Mścisławski OP

asystent fraterni Najświętszego Imienia Maryi, wykładowca Politechniki Wrocławskiej, wykładowca Kolegium Międzyobszarowych Studiów Indywidualnych Uniwersytetu Wrocławskiego

kontakt
tel. (+48 71) 33 77 921

Marek Miławicki OP

asystent fraterni III zakonu bł. Czesława
kontakt
tel. (+48 71) 33 77 916

Marcin Jeleń OP

duszpasterz akademicki
kontakt
tel. (+48 71) 33 77 934

Paweł Adamik OP

subprzeor, zakrystian większy, dyrektor Dominikańskiego Ośrodka Informacji o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach
kontakt
tel. (+48 71) 33 77 927

Adam Choma OP

Spowiednik i duszpasterz.

Kontakt

Krzysztof Lorczyk OP

duszpasterz młodzieży „Piętrobus”, opiekun strony internetowej, zazwyczaj celebruje w niedzielę o 18.30
kontakt