Niektórzy świeccy, natchnieni przez Ducha Świętego do życia według ducha i charyzmatu św. Dominika, włączają się do Zakonu według swych własnych ustaw poprzez specjalne przyrzeczenia. Tworzą oni wspólnoty i stanowią z innymi gałęziami Zakonu jedną rodzinę.

Błogosławiony Czesław jest patronem fraterni we Wrocławiu, która powstała w 1946 roku jako spadkobierczyni istniejących przed Drugą Wojną Światową Fraterni Wileńskiej i Lwowskiej. Założyły ją bracia i siostry pochodzące z tych fraterni, które przy klasztorze i kościele św. Wojciecha we Wrocławiu znalazły życzliwość kapłanów i pomogły w odbudowie świątyni i klasztoru ze zniszczeń wojennych. Na ten cel organizowały kwesty, założyły księgarnię wydawnictw religijnych, dewocjonaliów oraz organizowały życie parafialne. Fraternia integrowała braci i siostry przybywających z rożnych stron kraju oraz pozyskiwała nowych członków.

Większość założycieli naszej fraterni odeszła już do Pana, ale Bóg obdarza nas nowymi powołaniami. Jesteśmy ludźmi o rożnych zawodach. Są wśród nas nauczyciele (także akademiccy), prawnicy, kuratorzy sądowi, pracownicy służby zdrowia, rolnicy, leśnicy, a także katecheci, organiści, redaktorzy gazet parafialnych oraz szafarze Najświętszego Sakramentu służący w swoich parafiach i poza nimi. Wszystkich nas łączy i ożywia duchowość św. Dominika i wspólna działalność charytatywna (pomoc materialna i duchowa chorym, cierpiącym, samotnym matkom, ubogim).

Pod opieką fraterni pozostaje kult Miłosierdzia Bożego – jej członkowie codziennie o godz. 15.00 wraz z Rodziną Dominikańską prowadzą dla zgromadzonych wiernych w kaplicy św. Józefa przy kościele braci Zakonu Kaznodziejskiego (pl. Dominikański) koronkę do Miłosierdzia Bożego. Fraternia prowadzi czynny apostolat różańcowy. Siostry są zelatorkami w parafiach i prowadzą konferencje formacyjne dla członków Żywego Różańca. Bracia szafarze posługują cotygodniową Komunią świętą chorym leżącym w domach. Małżonkowie (siostra i brat absolwenci ATK w Krakowie z misją kanoniczną) prowadzą poradnictwo rodzinne. Jedna z sióstr jest kuratorem społecznym, opiekuje się dziećmi z rodzin patologicznych, zaniedbanych religijnie. Jeden z braci uczestniczył w walkach o klasztor na Monte Cassino w czasie Drugiej Wojny Światowej. Mimo sędziwego wieku aktywnie brał udział w życiu fraterni. (zmarł w sierpniu 2015 r.)

Fraternia Zakonu Świeckich Dominikanów współpracuje czynnie z innymi wspólnotami dominikańskimi. Każdy z nas stara się służyć Bogu i bliźniemu według sił i możliwości na miarę własnych talentów.

KRÓTKA HISTORIA III ZAKON ŚWIĘTEGO OJCA DOMINIKA

Wspólnota została założona w XIII wieku, a potwierdzona Regułą ogłoszoną w 1285 roku przez Mistrza Generalnego Zakonu Munio de Zamora. Do niej należą ludzie świeccy, żyjący w małżeństwie bądź samotnie, którzy natchnieni przez Ducha Świętego pragną żyć w świecie życiem konsekrowanym dla Chrystusa (Dyrektorium III Zakonu) wypełniając posłannictwo charyzmatu duchowości dominikańskiej, odznaczającej się szczególnym umiłowaniem Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie oraz Najświętszej Maryi Panny w modlitwie różańcowej.

III Zakon św. Dominika (obecna nazwa: Zakon Świeckich Dominikanów) wydał przez wieki szeregi świętych i błogosławionych, przykładem mogą być: św. Katarzyna Sieneńska – Doktor Kościoła, św. Katarzyna Ricci, św. Róża z Limy – mistyczka, św. Zdzisława Czeska – uczona, lekarka, bł. Bartłomiej Lango, bł. Pier Giorgio Frassati – świadek Chrystusa w XX w. i wielu innych.

W prowincji polskiej obecnie istnieje 24 fraternie w Polsce, jedna w Sofii (Bułgaria) i jedna w Witebsku (Białoruś), do których łącznie należy ponad 600 braci i sióstr, żyjących w świecie życiem konsekrowanym.
Więcej informacji na naszej str. internetowej: www.czeslaw.wroclaw.dominikanie.pl

„Przyjdź, jeżeli służba Chrystusowi jest sensem twojego życia.”

Asystenci:
o. Marek Miławicki OP
kontakt
tel. (+48 71) 33 77 916

Świeccy dominikanie
pl. Dominikański 2
50-159 Wrocław

strona fraterni
Świeccy dominikanie