Niektórzy świeccy, natchnieni przez Ducha Świętego do życia według ducha i charyzmatu św. Dominika, włączają się do Zakonu według swych własnych ustaw poprzez specjalne przyrzeczenia. Tworzą oni wspólnoty i stanowią z innymi gałęziami Zakonu jedną rodzinę.

III Zakon św. Dominika (obecna nazwa: Zakon Świeckich Dominikanów) wydał przez wieki szeregi świętych i błogosławionych, przykładem mogą być: św. Katarzyna Sieneńska – Doktor Kościoła, św. Katarzyna Ricci, św. Róża z Limy – mistyczka, św. Zdzisława Czeska – uczona, lekarka, bł. Bartłomiej Lango, bł. Pier Giorgio Frassati – świadek Chrystusa w XX w. i wielu innych.

W prowincji polskiej obecnie istnieje 24 fraternie w Polsce, jedna w Sofii (Bułgaria) i jedna w Witebsku (Białoruś), do których łącznie należy ponad 600 braci i sióstr, żyjących w świecie życiem konsekrowanym.

„Przyjdź, jeżeli służba Chrystusowi jest sensem twojego życia.”
  • Fraternia bł. Czesław –  o. Andrzej Kuśmierski OP
    kontakt
  • Fraternia Najświętszego Imienia Maryi – o. Łukasz Mścisławski OP
    kontakt

 

Świeccy dominikanie
pl. Dominikański 2
50-159 Wrocław

Świeccy dominikanie