Duszpasterstwa

Koordynatorzy:
Małgorzata Janas [email protected]

Opiekun:
Wojciech Czwichocki OP