Duszpasterstwa

Koordynatorzy:
Małgorzata Janas tel. 782254614 [email protected]

Opiekun:
Wojciech Czwichocki OP