Syntonia

Dominikańskie Centrum Wspierania Rodziny Syntonia powstało aby wspierać i wzmacniać więzi małżeńskie i rodzinne. Oferujemy możliwość konsultacji psychoterapeutycznych w sytuacjach trudności życiowych, indywidualnych lub w rodzinie,  związku czy innej ważnej relacji, kiedy pojawia się potrzeba porozmawiania o trudnościach, kierunkach zmian i rozwiązaniach.

Więcej informacji o dyżurach i specjalistach pracujących w poradni na stronie: http://syntonia.wroclaw.dominikanie.pl/

Porady są bezpłatne – współfinansowane w ramach projektu przez Urząd Miasta Wrocławia oraz Klasztor Dominikanów we Wrocławiu.