Artykuły: Redakcja MW

Od 16 do 23 września wyjeżdżamy na rekolekcje wspólnotowe, dlatego nie będzie w tych dniach spowiedzi, nieszporów ani nabożeństwa różańcowego w naszym kościele. Dziękujemy za wyrozumiałość! Msze święte będą celebrowane zgodnie z planem.
Ruszamy z nową serią! Chcemy na naszym kanale stworzyć przestrzeń do odkrywania synodalności i rozmowy na temat wrocławskiego synodu diecezjalnego „o nawróceniu i odnowie życia Kościoła”.