Duszpasterstwo osób żyjących w powtórnych związkach małżeńskich

Jesteśmy grupą osób, które z różnych powodów nie mogą zawrzeć sakramentalnego związku małżeńskiego. Są wśród nas tacy, którzy odeszli od sakramentalnego małżonka i tacy, którzy zostali przez niego porzuceni. Są pomiędzy nami osoby, które owdowiały w trakcie bycia w duszpasterstwie lub przed wstąpieniem do niego. Są osoby, które przychodzą na spotkania bez współmałżonka, bo nie widzi siebie w takiej formie religijności. Jesteśmy w różnym wieku.
Ale to, co nas wszystkich łączy w duszpasterstwie to:
* pragnienie życia, życiem Kościoła
* głód Eucharystii
* wzajemna pomoc i wsparcie w modlitwie
* modlitwa za wszystkie niesakramentalne pary
Po ustaniu pandemii przedstawimy nowy harmonogram spotkań.
Opiekunem Duszpasterstwa Związków Niesakramentalnych jest br. Andrzej Kuśmierski OP.

Kontakt z duszpasterzem:

kontakt