Jesteśmy wspólnotą katolików pochodzących ze środowisk twórczych różnych miast i tworzymy Wspólnotę Twórców Chrześcijańskich VERA ICON. Nazwa ta wyraża nasze pragnienie wpatrywania się w jedyny Prawdziwy Obraz, jakim jest Jezus Chrystus. Jednoczy nas przekonanie, że Sztuka jest narzędziem, przez które możemy odkrywać Boga i doprowadzać innych do spotkania z Nim. Zdajemy sobie sprawę z tego, że aby nasza twórczość miała taki potencjał, potrzebna nam jest głęboka formacja. Dlatego też inspiruje nas myśl Papieża Benedykta XVI:

„SZTUKA […] ZAKŁADA PRZEDE WSZYSTKIM DAR NOWEGO SPOJRZENIA. WARTO ZATEM DOŁOŻYĆ WSZELKICH WYSIŁKÓW, ABY PONOWNIE DOTRZEĆ DO WIARY WIDZĄCEJ. TAM GDZIE ONA ZAISTNIEJE, TAM I SZTUKA ZNAJDZIE SWÓJ WŁAŚCIWY WYRAZ”

Naszym patronem jest św. Jan Chrzciciel – ten, którego powołaniem było wskazywanie na Chrystusa. Jego słowa: „TRZEBA, BY ON WZRASTAŁ, A JA ŻEBYM SIĘ UMNIEJSZAŁ” (J 3,30) uczą nas stawiania Boga w życiu na pierwszym miejscu. Wierzymy, że nasza sztuka może mieć wymiar proroczy, ale też jesteśmy świadomi, że dla czystego spojrzenia, musimy „wyjść na pustynię”. Pragniemy mieć oczy Gołębicy.

Od 2012 roku, kiedy zawiązała się Wspólnota Twórców Chrześcijańskich VERA ICON, rozeznajemy, że naszym powołaniem jest ewangelizacja środowisk artystycznych. Kładziemy nacisk na codzienną indywidualną formację członków wspólnoty, abyśmy odkrywając osobiście Boże Oblicze, mogli być świadectwem w naszym środowisku. Równie ważny jest rozwój naszej twórczości, dbanie o jakość formy i treści, nieustanne poszukiwanie prawdy, zadawanie pytań. Dlatego regularnie organizujemy wystawy, plenery, realizujemy autorskie projekty artystyczne, próbujemy wyjść ze sztuką i wiarą na ulice. W miastach, w których działamy tworzymy diaspory. Wspólnota ma charakter ogólnopolski i zarządzają nią liderzy we współpracy z radą złożoną z reprezentacji poszczególnych diaspor. Spotykają się kilka razy do roku, by zadecydować o działaniach grupy i omówić bieżące sprawy.

Twórców sztuki z różnych dziedzin, działaczy kultury, a także tych, którzy swoją aktywnością (np. prawnik, księgowy, manager) mogą przyczynić się do wzrostu grupy, zapraszamy na spotkania w wybranych miastach oraz na rekolekcje.

Nowy plan spotkań będzie przedstawiony w momencie zniesienia obostrzeń sanitarnych.

strona www: veraicon.art