Ornitolog

27.07.2020r.

Klasztor Ojców Dominikanów z siedzibą we Wrocławiu, ul. Plac Dominikański 2, 50-159 Wrocław, informuje iż najkorzystniejszą ofertę na opracowanie opinii ornitologicznej i chiropterologicznej dla budynku barokowego zabytkowego refektarza klasztornego oo. Dominikanów we Wrocławiu dotyczących projektu: „Termomodernizacja barokowego zabytkowego refektarza klasztornego oo. Dominikanów we Wrocławiu” planowanego do realizacji przy wsparciu NFOŚIGW w Warszawie w ramach programu priorytetowego „Budownictwo energooszczędne. Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie” złożył następujący wykonawca:  EKO-WASZKA MACIEJ WACHECKI ul. Wojska Polskiego 257a/18, 25-205 Kielce.

 

16.07.2020r.

Klasztor Ojców Dominikanów z siedzibą we Wrocławiu, ul. Plac Dominikański 2, 50-159 Wrocław, ogłasza konkurs na opracowanie opinii ornitologicznej i chiropterologicznej dla budynku barokowego zabytkowego refektarza klasztornego oo. Dominikanów we Wrocławiu dotyczących projektu: „Termomodernizacja barokowego zabytkowego refektarza klasztornego oo. Dominikanów we Wrocławiu” planowanego do realizacji przy wsparciu NFOŚIGW w  Warszawie w  ramach programu priorytetowego „Budownictwo energooszczędne.

Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”.