Intencja Konwentualna

Intencje zbiorowe – wtedy, gdy jeden kapłan modli się w wielu intencjach* rożnych ofiarodawców

U Dominikanów we Wrocławiu taki charakter ma:

  • msza w różnych intencjach o godz. 12.00 – codzienna Konwentualna (intencje* należy przesłać za pomocą formularza do godz. 11:30)

za zmarłych: konw. za + …. (imię i nazwisko)

za żywych: konw. w int. … (imię i nazwisko) o …

za żywych: konw. int. dziękczynna za/z okazji … z prośbą o…

 

*Z racji teologicznych, zastrzegamy sobie prawo do zmiany brzmienia intencji.