Wykonanie ekspertyzy technicznej

10.06.2019r.

Klasztor OO. Dominikanów, pl. Dominikański 2, 50-159 Wrocław informuje, iż najkorzystniejszą ofertę na wykonanie Ekspertyzy technicznej dla budynku refektarza klasztornego, w celu złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pod tytułem: „Termomodernizacja barokowego zabytkowego refektarza klasztornego oo. Dominikanów we Wrocławiu” złożył następujący wykonawca: PROBATUS Sp. z o.o. Sp. K., ul. Przemysłowa 46, 24-320 Poniatowa.

 

30.05.2019 r.
Klasztor OO. Dominikanów, pl. Dominikański 2, 50-159 Wrocław, zaprasza do złożenia ofert na wykonanie ekspertyzy technicznej dla budynku refektarza klasztornego, w celu złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pod tytułem: „Termomodernizacja barokowego zabytkowego refektarza klasztornego oo. Dominikanów we Wrocławiu” ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).