Julianna Petzuch

Julianna Petzuch – absolwentka Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, w klasie organów profesora Juliana Gembalskiego oraz adiunkta Krzysztofa Lukasa. W nadchodzącym roku akademickim rozpocznie studia w macierzystej uczelni na kierunku dyrygentura chóralna. W roku akademickim 2018/2019 została stypendystką programu Erasmus+, dzięki któremu zimowy semestr nauki spędziła za granicą , kształcąc się w Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart, w klasie organów prof. Helmuta Deutscha. W 2013r. ukończyła Studium Muzyki Kościelnej w Opolu, w klasie organów mgr Gabrieli Czurlok. Z egzaminu dyplomowego uzyskała stopień bardzo dobry z wyróżnieniem. W 2015r. uzyskała dyplom ukończenia Szkoły Muzycznej II stopnia na podstawie egzaminów eksternistycznych w klasie fortepianu mgr Aleksandry Kościów. Swoje zamiłowanie do fortepianu rozwija w grze kameralnej, koncertując z wieloma muzykami, studentami i absolwentami polskich uczelni muzycznych. Uczestniczyła w wielu kursach interpretacji muzyki organowej w kraju i za granicą, prowadzonych m.in. przez Stefana Baiera, Bernharda Haasa, Ludgera Lohmanna (Niemcy), Pietera van Dijka (Holandia), Williama Whiteheada, Davida Titteringtona, Nigela Allcoata (Oxford-Cambridge), Guy Boveta (Szwajcaria), Daniela Rotha (Francja), Józefa Serafina, Romana Szlaużysa (Polska). Koncertuje jako solistka i kameralistka w Polsce i za granicą (Niemcy, Litwa). Występowała podczas licznych festiwali organowych m.in. w Oniksztach na Litwie, w Sejnach, Bieruniu Nowym, Bieruniu Starym, Jaworznie, Wodzisławiu Śląskim, Katowicach-Brynowie, Gliwicach,Głogówku, Brennej Leśnicy, Pogórzu, Oławie. Laureatka kilku konkursów organowych o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej, W listopadzie 2011 r. zdobyła III nagrodę na I Ogólnopolskim Konkursie Organowym Diecezjalnych Studiów Organistowskich w Tarnowie. W kwietniu 2014 r. zdobyła III nagrodę na Międzynarodowym Konkursie Muzyki Organowej w miejscowości Rużomberok (Słowacja) oraz nagrodę specjalną za interpretację utworu Romualda Twardowskiego pt. „Musica festiva”. W listopadzie 2016r. zdobyła wyróżnienie na V Akademickim Konkursie Organowym „Romuald Sroczyński in memoriam”. Związana jest z parafią pw. św. Bartłomieja w Głogówku na Opolszczyźnie, gdzie pełni funkcję organistki i prowadzi scholę „Światło dla Młodych”. Angażuje się w rozwój muzyczny lokalnej społeczności, organizując corocznie projekt „Letniej Szkółki Muzycznej”. Interesuje się historią muzyczną Śląska, a w szczególności Opolszczyzną, podejmując badania naukowe z zakresu tradycji muzycznych poszczególnych miejscowości. W marcu 2019 r. wygłosiła wykład otwarty pt. „Tradycje muzyczne Głogówka – skarby Ziemi Opolskiej” w Akademii Muzycznej w Katowicach. Rok wcześniej wystąpiła podczas „Głogóweckiej Akademii Wiedzy” w Miejsko-Gminnych Ośrodku Kultury w Głogówku, opowiadając o znaczących sylwetkach muzycznych miasta Głogówek na przestrzeni wieków. Należy do Koła Naukowego Organistów, działającego przy Akademii Muzycznej w Katowicach.