Dzękujemy wszystkim wolontariuszom, scholi, muzykom oraz Michałowi Zubelowi i Jakubowi Tarce, którzy wpłynęli na jakość i bezpieczeństwo przebiegu modlitwy południowej Taize w naszym kościele.

Foto: Dominika Mirko, Jakub Gonciarz OP, ACh OP