Artykuły: Redakcja

Zapraszamy najserdeczniej Państwa do naszego kościoła na niezwykły koncert Wolnego Chóru z Białorusi, który ma możliwość legalnych występów jedynie poza granicami Białorusi. Koncert odbędzie się w niedzielę, 25 lipca br. po mszy św. o godz. 16.00, czyli ok. 16.45. W programie usłyszymy pieśni sakralne i pieśni protestu.