Ogłoszenie nr 1 – wykonanie audytu energetycznego

22.03.2019 r.

Klasztor OO. Dominikanów, pl. Dominikański 2, 50-159 Wrocław informuje, iż najkorzystniejszą ofertę na wykonanie jednego audytu energetycznego dla budynku refektarza klasztornego, w celu złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pod tytułem: „Termomodernizacja zabytkowego barokowego refektarza klasztornego oo. Dominikanów we Wrocławiu”  złożył następujący wykonawca: Usługi Budowlane Grzegorz Duda.

 

13.03.2019 r.

Klasztor OO. Dominikanów, pl. Dominikański 2, 50-159 Wrocław ogłasza konkurs na wykonanie jednego audytu energetycznego dla budynku refektarza klasztornego w celu złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pod tytułem: „Termomodernizacja zabytkowego barokowego refektarza klasztornego oo. Dominikanów we Wrocławiu.

Audyt – dokumentacja konkursowa