W najbliższą sobotę, 6.10, rozpoczynamy zajęcia Filozoficzno-Teologicznej Szkoły Bł. Czesława. Wykłady rozpocznie dr Paweł Krupa OP: „Bóg w myśli św. Tomasza z Akwinu”. Można się jeszcze zapisać, korzystając z formularza na stronie klasztoru. Więcej info na stronie: Filozoficzno-teologicznej Szkoły Bł. Czesława

zapraszamy!