Pragnąc odpowiedzieć na to wezwanie, ale także na głód prawdy w ludzkich sercach i potrzebę dojrzałej wiary, rozpoczynamy działalność Filozoficzno-Teologicznej Szkoły Bł. Czesława.
Nasza Szkoła oferować będzie zajęcia akademickie, prowadzone przez wybitnych wykładowców. Celem tych zajęć jest wprowadzenie do bogatej tradycji myśli teologicznej i filozoficznej w sposób uporządkowany i pogłębiony, a jednocześnie bardziej dostępny niż na aulach uniwersyteckich.
Pragniemy w ten sposób pomóc wszystkim uczestnikom w ich osobistej drodze wiary. Dążymy do tego, aby wiara była rozumna i dojrzała, a dzięki temu integrowała całe nasze życie (myślenie i działanie).
W naszej tradycji studiowanie – poszukiwanie prawdy – dokonuje się w duchu otwartości, szacunku dla ludzkiego rozumu i dialogu.
Jesteśmy przekonani, że jedynym źródłem prawdy jest sam Bóg, jednocześnie wiemy , że trzeba Go nieustannie poszukiwać i odkrywać nie tylko w Objawieniu, ale także w różnych kulturach, dziełach ludzkich i instytucjach, a nawet w różnych religiach. Taką duchowością pragniemy Was prowadzić przez niekiedy zawiłe rozważania nad Tajemnica Boga i człowieka.

ZAJĘCIA

Zajęcia odbywać się będą raz w miesiącu – w sobotę (zasadniczo w pierwszą sobotę miesiąca z wyjątkiem 24 listopada 2018 r. oraz 11 maja 2019 r.) w godzinach od 10:00 do 13:30, z trzydziestominutowa przerwą (jest możliwości wypicia kawy, herbaty i małego „co nieco”. W sumie odbędzie się 36 godzin zajęć.

ZAPISY

Aby się zapisać, należy wypełnić formularz i przelać 300 PLN na podane niżej konto.

FORMULARZ

NUMER KONTA

Klasztor Dominikanów DSFT
83 1600 1462 1819 9666 3000 0015

PLAN WYKŁADÓW NA ROK 2018/2019

1. 6 października 2018 – Paweł Krupa OP: „Bóg – Człowiek – Życie. Wprowadzenie do myśli św. Tomasza z Akwinu.”
2. 24 listopada 2018 – Paweł Krupa OP: „Bóg – Człowiek – Życie. Wprowadzenie do myśli św. Tomasza z Akwinu.”
3. 1 grudnia 2018 – Paweł Krupa OP: „Bóg – Człowiek – Życie. Wprowadzenie do myśli św. Tomasza z Akwinu.”
4. 5 stycznia 2019 – ks. Artur Malina: „Metody interpretacji teksu biblijnego.”
5. 2 lutego 2019 – ks. Artur Malina: „Metody interpretacji teksu biblijnego.”
6. 2 marca 201 – Jan Andrzej Kłoczowski OP: „Jedna czy wiele religii? Wstęp do filozofii religii.”
7. 6 kwietnia 2018 – ks. Artur Malina: „Metody interpretacji teksu biblijnego.”
8. 11 maja 2019 – Jan Andrzej Kłoczowski OP: „Jedna czy wiele religii? Wstęp do filozofii religii.”
9. 1 czerwca 2019 – Jan Andrzej Kłoczowski OP: „Jedna czy wiele religii? Wstęp do filozofii religii.”

WYKŁADOWCY

Prof. dr hab. Jan Andrzej Kłoczowski OP – notka ze strony: „Dwunastka”; „Urodziłem się w Warszawie 5 lipca 1937 roku. Szkołę podstawową oraz średnią ukończyłem w Poznaniu (matura 1955 r.). W Poznaniu też uzyskałem w roku 1960 tytuł magistra historii sztuki za rozprawę pt. Późnogotycki ołtarz zwany Jerozolimskim z Kościoła Najświętszej Marii Panny w Gdańsku. W latach 1961-63 pracowałem jako młodszy, a następnie starszy asystent przy Katedrze Historii Sztuki KUL, przygotowując rozprawę doktorską pod kierunkiem prof. Lecha Kalinowskiego z Krakowa. W roku 1963 wstąpiłem do zakonu oo. Dominikanów, gdzie po ukończeniu nowicjatu odbyłem studia z zakresu filozofii i teologii. W tym czasie, w latach 1966-71, uczestniczyłem w seminarium prowadzonym przez ks. prof. Mariana Jaworskiego. Pod jego kierunkiem napisałem pracę o Religijnych źródłach ateizmu Ludwika Feuerbacha, co stało się podstawą przyznania mi tytułu lektora św. teologii (wewnętrzny tytuł naukowy zakonu). Na zlecenie władz zakonnych studia kontynuowałem w Lublinie na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej, pisząc pod kierunkiem prof. Zofii Zdybickiej rozprawę doktorską pt. Człowiek bogiem człowieka. Filozoficzny kontekst interpretacji religii w myśli Ludwika Feuerbacha (1975, publikacja drukiem 1979). Od 1970 do 1986 byłem duszpasterzem akademickim w Beczce, uczestniczyłem m.in. w organizacji wykładów Studium Myśli Chrześcijańskiej w latach 1976-86. W 1971 r. rozpocząłem wykłady w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym oo. Dominikanów w Krakowie w zakresie filozofii religii, dziejów myśli XIX i XX wieku, filozofii Boga. Od roku 1979 prowadzę wykłady z zakresu filozofii i fenomenologii religii w ramach Wydziału Teologicznego w Krakowie, a od 1982 Papieskiej Akademii Teologicznej, gdzie od 1983 roku byłem zatrudniony na stanowisku adiunkta, od 1990 na stanowisku docenta, zaś od 1999 na stanowisku profesora. Uczestniczyłem w kongresach i spotkaniach naukowych organizowanych przez ATK, KUL, Wydział Socjologii UW, Instytut Filozofii i Socjologii PAN oraz PAT. W latach 1985-89 pracowałem nad rozprawą habilitacyjną, którą przedstawiłem Radzie Wydziału Filozoficznego PAT w dniu 28 września 1989 roku, obroniłem zaś z początkiem 1990. Tytuł wydanej w 1993 r. rozprawy: Więcej niż mit. Leszka Kołakowskiego spory o religię. Otrzymałem wtedy nominację na stanowisko docenta oraz na kierownika Katedry Filozofii Religii na Wydziale Filozoficznym PAT. Rada Wydziału Filozoficznego PAT nadała mi tytuł profesorski w 1995 r., zatwierdzony przez Centralną Komisję ds. Tytułów Naukowych w dniu 21 czerwca 1999 roku. Autor wielu publikacji, doskonały kaznodzieja i duszpasterz.

Ks. dr hab. Artur Malina – pochodzi z Bierunia Starego. W 1985 r. wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach; w latach 1987–1989 studia w Instytucie Teologicznym Św. Pawła w Betlejem-Cremisan. Święcenia kapłańskie w 1991 r. Od 1992 r. studia na Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie (Wydziały Nauk Biblijnych oraz Starożytnego Wschodu) zakończone stopniem doktora nauk biblijnych. Od 2001 r. wykłada w Zakładzie Teologii Biblijnej (Starego i Nowego Testamentu) Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W 2007 r. na KUL otrzymał stopień doktora habilitowanego nauk teologicznych na podstawie m.in. rozprawy: Chrzest Jezusa w czterech Ewangeliach. Studium narracji i teologii. Od 2005 redaktor serii Studia i Materiały Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; współzałożyciel Gruppo Internazionale di Studio Esegetico sui Vangeli (powstałego w 2008 r. w Rzymie); członek Komitetu Nauk Teologicznych PAN (kadencje 2007-2010; 2011-2014) oraz zarządów Stowarzyszenia Biblistów Polskich (kadencja 2008-2013) i Dzieła Biblijnego w Polsce (od 2005 r.); ponadto jest członkiem: Society of Biblical Literature i Catholic Biblical Association of America. Główne zainteresowania badawcze: hermeneutyka biblijna, paterologia i chrystologia biblijna, Ewangelie synoptyczne, Dzieje Apostolskie i List do Hebrajczyków, syryjska tradycja Ewangelii (Diatessaron, Vetus Syra).

Dr Paweł Krupa OP – historyk mediewista. Doktorat z teologii – za który otrzymał nagrodę im. Henri de Lubac – uzyskał na Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza z Akwinu „Angelicum” w Rzymie; wcześniej studiował m.in. w École Pratique des Hautes Études w Paryżu. W latach 1996-2010 był członkiem paryskiej Commissio Leonina, przygotowującej edycje krytyczne dzieł św. Tomasza z Akwinu. Były dyrektor Instytutu Tomistycznego, obecnie kapelan sióstr dominikanek w Radoniach. Autor książek, wywiadów i fantastyczny kaznodzieja.