Wspólnota Galilea jest katolicką wspólnotą o charakterze ewangelizacyjno-charyzmatycznym. Spotykamy się w każdy czwartek, rozpoczynając modlitwą uwielbienia, po której głoszona jest krótka konferencja, na jeden z cykli tematów zaplanowany na cały rok. W tym roku szczególną uwagę poświęcamy następującym tematom :

  • owoce Ducha Świętego
  • Maryja
  • wspólnota
  • spowiedź

Każdy nowy galilejczyk, który pragnie służyć Bogu we wspólnocie przechodzi przez 3-letnią formację (opartą głównie na materiałach z Katechizmie Kościoła Katolickiego), po której może zacząć działać w diakoniach, odpowiednio do pragnień, które rodzą się w jego sercu: wstawienniczej, uwielbienia czy kursu Alfa.

Galilea to czas spotkania z Bogiem i człowiekiem, to miejsce, gdzie uczymy się słuchać, mówić, kochać Boga i drugiego. Dla niektórych z nas to prawdziwy dom, w którym nabieramy sił i odwagi do bycia Bożym człowiekiem, do dzielenia się tą radością i tym pokojem, który pochodzi nie z tego świata i który trwa mimo wszystko, z tymi, którzy są obok nas i którzy tego bardzo potrzebują.

kontakt :

o. Michał Murzyn OP tel. (+48 71) 33 77 915

Spotykamy się we Wrocławiu w „Starym Refektarzu” Dominikanów w każdy czwartek o godz. 18:30.