Księga Konstytucji Braci Zakonu Kaznodziejów mówi o tym, że bracia „są w szczególniejszy sposób powołani do pielęgnowania w ludziach ich dążenia do prawdy”. (KKZ, 77, II).

Próbą odpowiedzi na to wezwanie i głód prawdy w ludzkich sercach jest nasza Szkoła Filozoficzno-Teologiczna Bł. Czesława.
Szkoła oferuje zajęcia akademickie, prowadzone przez wybitnych wykładowców. Celem tych zajęć jest wprowadzenie do bogatej tradycji myśli teologicznej i filozoficznej w sposób uporządkowany i pogłębiony, a jednocześnie bardziej dostępny niż na aulach uniwersyteckich. Pragniemy w ten sposób pomóc wszystkim uczestnikom w ich osobistej drodze wiary. Dążymy do tego, aby wiara była rozumna i dojrzała, a dzięki temu integrowała całe nasze życie (myślenie i działanie).
W tradycji dominikańskiej studiowanie – czyli poszukiwanie prawdy – dokonuje się w duchu otwartości, szacunku dla ludzkiego rozumu i dialogu.
Jesteśmy przekonani, że jedynym źródłem prawdy jest sam Bóg, jednocześnie wiemy, że trzeba Go nieustannie poszukiwać i odkrywać nie tylko w Objawieniu, ale także w różnych kulturach, historii, w dziełach ludzkich i instytucjach, a nawet w różnych religiach. Taką duchowością pragniemy Was prowadzić przez, niekiedy zawiłe, rozważania nad Tajemnicą Boga i człowieka.

ZAJĘCIA

Zajęcia odbywać się będą raz w miesiącu – w sobotę, w godzinach od 10:00 do 13:30, z trzydziestominutowa przerwą (jest możliwości wypicia kawy, herbaty i małego „co nieco”). W sumie odbędzie się 36 godzin zajęć.

ZAPISY

Aby się zapisać, należy wypełnić formularz i przelać 300-500 zł. Jest to opłata za cały cykl wykładów. Każdy uczestnik, w zależności od swoich możliwości, decyduje jaką kwotę chce zapłacić w ramach wyznaczonych widełek na podane niżej konto.

FORMULARZ ZAPISÓW

NUMER KONTA

Klasztor Dominikanów DSFT
83 1600 1462 1819 9666 3000 0015

PLAN WYKŁADÓW NA ROK 2023/2024

Pierwszy blok zajęć.

„Czego możemy się dowiedzieć o historycznej postaci Nauczyciela z Nazaretu, zwanego Jezusem? Czy metoda historyczna zagraża naszej wierze?”
ks. dr Eligiusz Piotrowski

7 października, 4 listopada i 16 grudnia – 2023 r.

Notka biograficzna: Doktor teologii, ksiądz diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, adiunkt w Katedrze Teologii Dogmatycznej Uniwersytetu Szczecińskiego, tłumacz. W latach 2004–2007 wiceprezydent Europejskiego Stowarzyszenia Teologów Katolickich. W latach 1998– 2006 dyrektor Instytutu Teologicznego im. Edyty Stein. Studia w Wyższym Seminarium Duchownym w Paradyżu, na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu i Wydziale Teologicznym w Monachium. Publikował na łamach m.in. „Tygodnika Powszechnego”, „Ateneum Kapłańskiego”, „Pastores”, „Zeszytów Karmelitańskich”, „Ethosu”, „Znaku”, „Więzi”. Autor książek: Teodramat. Dramatyczna soteriologiczna Hansa Ursa von Balthasara, Hans Urs von Balthasar. Współautor i współredaktor – razem z Tomaszem Węcławskim – książki Praeceptores. Teologia i teologowie języka niemieckiego., monografia teologiczna: Początki wiary w zmartwychwstanie Jezusa: od Reimarusa do Ratzingera/Benedykta XVI. Autor wielu artykułów teologicznych.

Drugi blok zajęć.

„Ewangelia wg św. Marka – streszczenie pozostałych, a może początek historii Jezusa i zaskakująca teologia?”
ks. prof. dr hab. Artur Malina

daty: 13 stycznia, 3 lutego i 2 marca – 2024 r.

Notka biograficzna: Artur Grzegorz Malina (ur. 9 listopada 1965 w Bieruniu Starym) – polski duchowny katolicki, teolog specjalizujący się w biblistyce, profesor nauk teologicznych, nauczyciel akademicki Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego. Życiorys: Urodził się 9 listopada 1965 roku w Bieruniu Starym. W 1984 roku zdał maturę, a następnie w roku akademickim 1984/1985 studiował na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach. W 1985 roku wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach. W latach 1987–1989 studiował na Instytucie Teologicznym św. Pawła w Betlejem-Cremisan, a od 1989 roku kontynuował studia na Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym. W 1991 roku uzyskał tytuł magistra teologii, a także święcenia prezbiteratu. W 1992 roku rozpoczął studia na Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie. W 2001 roku uzyskał stopień doktora nauk biblijnych.
W 2001 roku został pracownikiem Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, gdzie zajmował stanowisko asystenta w Zakładzie Teologii Biblijnej. W 2002 roku został adiunktem w tymże zakładzie. W 2007 roku na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim otrzymał stopień doktora habilitowanego nauk teologicznych. 20 czerwca 2018 prezydent Andrzej Duda nadał mu tytuł profesora nauk teologicznych.
W kadencjach 2007–2010 i 2011-2015 członek Komitetu Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk. Od 2005 roku jest członkiem Dzieła Biblijnego w Polsce, w kadencji 2008-2013 był członkiem zarządu Stowarzyszenia Biblistów Polskich, a od 2013 jest wiceprzewodniczącym tegoż stowarzyszenia.z Wikipedii

Trzeci blok zajęć.

„Chrześcijaństwo w historycznym rozwoju – zaskakujące początki”
prof. dr hab. Robert Wiśniewski

daty i tematy:

6 kwietnia 2024:
1. Bardzo krótka historia starożytnego chrześcijaństwa – szkielet chronologiczny.
2. Kościół – powstanie kleru; powolne początki kapłaństwa; Kościół i kościoły.

11 maja 2024:
1. Doktryna – wynalezienie ortodoksji i herezji; z czego wzięły się wielkie spory teologiczne i jak wpłynęło to na kształt chrześcijaństwa.
2. Prześladowania – od lokalnych ataków do wielkich prześladowań; idea męczeństwa i jej trwałość w chrześcijaństwie.

8 czerwca 2024:
1. Religijność – na czym polegało bycie chrześcijaninem; praktyki religijne i ich ewolucja.
2. Zmiana – czy chrześcijaństwo zmieniło świat, w którym wyrosło?

Notka biograficzna. Robert Krzysztof Wiśniewski (ur. 23 marca 1968 w Warszawie) – polski historyk, badacz dziejów Kościoła w starożytności. Absolwent historii Uniwersytetu Warszawskiego (1994). Doktorat w 2002 pod kierunkiem Ewy Wipszyckiej (Szatan i jego słudzy. Rola diabła i demonów w łacińskiej literaturze hagiograficznej IV–V w.). Habilitacja w 2013 (Wróżbiarstwo chrześcijańskie w późnym antyku czyli Jak poznać przyszłość i nie utracić zbawienia) tamże. Pracownik Zakładu Historii Starożytnej Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego[3] jako asystent (1996) i adiunkt (2002). Redaktor czasopisma „U Schyłku Starożytności. Studia źródłoznawcze”. Od 2013 był kierownikiem projektu „Prezbiterzy na późnoantycznym Zachodzie”. Aktualnie kieruje Centrum Badań nad Cywilizacjami Starożytnymi (CRAC). z Wikipedii