17 czerwca we Wrocławiu spotkali się tercjarze dominikańscy, franciszkańscy i karmelitańscy, aby wspólnie się modlić i wymienić swoim doświadczeniem. Spotkanie rozpoczęło się Mszą świętą, po której o. Dariusz Kantypowicz OP, prowincjalny promotor świeckich dominikanów wygłosił konferencję na temat charyzmatu dominikańskiego.

Kim jesteśmy
We Wrocławiu jest blisko 240 tercjarzy przy trzech zakonach. U Dominikanów działają dwie fraternie: bł. Czesława i Najświętszego Imienia Maryi. Franciszkanie mają pięć wspólnot. Karmelici jedną. Wrocławscy tercjarze realizują swoje chrześcijańskie życie według duchowości swojego Zakonu oraz korzystają z kilkuwiekowej niezwykłej duchowości i tradycji. Duchowości te w jakiś sposób łączą się i przenikają, aby Słowo Boże miało moc i było przekazywane następnym pokoleniom.

Głoście wszystkim, wszędzie i na wszelkie sposoby
Historia Zakonu Kaznodziejskiego pokazała, że sposobów na głoszenie Słowo jest mnóstwo. Święty Dominik potrafił rozmawiać z ludźmi o Bogu niezależnie od sytuacji i warunków. Czasem przy winie, a czasem przy lekturze świętych dzieł. Święty Tomasz z Akwinu chętnie dyskutował, ale większą część życia spędzał na pisaniu. Błogosławiony Fra Angeliko malował. Święta Katarzyna ze Sieny, tercjanka dominikańska pisała listy do papieża. Bł. Pier Giorgio Frassati, tercjarz dominikański studiował, uprawiał sport, pomagał chorym i ubogim.

Niezależnie od tego, gdzie żyjemy i czym się zajmujemy, możemy głosić Słowo swoim życiem.