Od dnia zadusznego przez następny tydzień można uzyskać odpust zupełny za zmarłych. Odpust zupełny jest to darowanie człowiekowi przez Boga wszystkich kar doczesnych, należnych za grzechy odpuszczone już co do winy w sakramencie pokuty.
Aby uzyskać odpust zupełny za zmarłych, trzeba:

  • w Dzień Zaduszny nawiedzić kościół lub kaplicę publiczną albo
  • w dniach do 8 listopada nawiedzić cmentarz i pomodlić się.

ponadto:

  • wykluczyć w sercu wszelkie przywiązanie do grzechu, nawet powszedniego
  • wyspowiadać się lub być w stanie łaski uświęcającej; przyjąć Komunię Świętą oraz odmówić Ojcze nasz…. Wierzę w Boga … i pomodlić w intencjach, o które prosi Ojciec Święty.

Odpust można uzyskać tylko jeden raz w ciągu dnia.