Księga Konstytucji Braci Zakonu Kaznodziejów mówi o tym, że bracia „są w szczególniejszy sposób powołani do pielęgnowania w ludziach ich dążenia do prawdy”. (KKZ, 77, II).

Próbą odpowiedzi na to wezwanie i głód prawdy w ludzkich sercach jest nasza Szkoła Filozoficzno-Teologiczna Bł. Czesława.
Szkoła oferuje zajęcia akademickie, prowadzone przez wybitnych wykładowców. Celem tych zajęć jest wprowadzenie do bogatej tradycji myśli teologicznej i filozoficznej w sposób uporządkowany i pogłębiony, a jednocześnie bardziej dostępny niż na aulach uniwersyteckich. Pragniemy w ten sposób pomóc wszystkim uczestnikom w ich osobistej drodze wiary. Dążymy do tego, aby wiara była rozumna i dojrzała, a dzięki temu integrowała całe nasze życie (myślenie i działanie).
W tradycji dominikańskiej studiowanie – czyli poszukiwanie prawdy – dokonuje się w duchu otwartości, szacunku dla ludzkiego rozumu i dialogu.
Jesteśmy przekonani, że jedynym źródłem prawdy jest sam Bóg, jednocześnie wiemy, że trzeba Go nieustannie poszukiwać i odkrywać nie tylko w Objawieniu, ale także w różnych kulturach, historii, w dziełach ludzkich i instytucjach, a nawet w różnych religiach. Taką duchowością pragniemy Was prowadzić przez, niekiedy zawiłe, rozważania nad Tajemnicą Boga i człowieka.

ZAJĘCIA

Zajęcia odbywać się będą raz w miesiącu – w sobotę, w godzinach od 10:00 do 13:30, z trzydziestominutowa przerwą (jest możliwości wypicia kawy, herbaty i małego „co nieco”). W sumie odbędzie się 36 godzin zajęć.

ZAPISY

Aby się zapisać, należy wypełnić formularz i przelać 350 PLN na podane niżej konto.

ZAPISY ZAMKNIĘTE

NUMER KONTA

Klasztor Dominikanów DSFT
83 1600 1462 1819 9666 3000 0015

PLAN WYKŁADÓW NA ROK 2022/2023

UWAGA. W zależności od sytuacji pandemicznej, wykłady odbywać się będą: tradycyjnie (stacjonarnie),  „hybrydowo” (stacjonarnie dla mniejszej ilości osób z jednoczesną transmisją internetową), online (transmisja dla wszystkich na żywo) oraz, w ostateczności, poprzez przekazywane nagrania wraz z materiałami. Wykłady będą również nagrywane – mam nadzieję, że nie tylko audio.

Pierwszy blok zajęć

„Prorocy Izraela – ludzie słowa, politycy, czy wieszczowie zagłady? Wstęp do ksiąg prorockich.”
dr hab. Marcin Majewski
daty: 1 października, 5 listopad i  10 grudnia – 2022 r.

Notka Biograficzna: urodzony w 1980 r. – teolog, biblista, wykładowca Pisma Świętego, archeologii biblijnej i języka hebrajskiego na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II. Przewodnik po Ziemi Świętej, pasjonat podróżowania po krajach biblijnych i Bliskim Wschodzie. Jest członkiem zwyczajnym The Society of Biblical Literature, European Association of Biblical Studies (EABS), Stowarzyszenia Biblistów Polskich, Sekcji Biblijnej Polskiego Towarzystwa Teologicznego, Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich oraz Rady Naukowej Komisji Nauk Filologicznych PAN we Wrocławiu. Jest także współpracownikiem Zespołu Języka Religijnego przy Radzie Języka Polskiego. Wikipedia

Drugi blok zajęć

„Zdrowa i chora duchowość – wstęp do psychologii religii”
dr Jacek Prusak SJ
daty: 7 stycznia, 4 lutego i 4 marca – 2023 r.

Notka biograficzna: urodzony w 1971 r. – jezuita, teolog, psychoterapeuta, publicysta, doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii. Kierownik Katedry Psychopatologii i Psychoprofilaktyki Akademii „Ignatianum” w Krakowie. Konsultant w Zakładzie Terapii Rodzin Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Członek Komisji Bioetycznej UJ. Wikipedia

Trzeci blok zajęć

„A jeśli Jezus nie chciał instytucji, to po co nam Kościół? ”
dr Grzegorz Strzelczyk
daty: 15 kwietnia, 20 maja i 17 czerwca – 2023 r.

Notka biograficzna: urodzony w 1971 r. – prezbiter archidiecezji katowickiej, doktor teologii dogmatycznej, proboszcz parafii św. Maksymiliana Kolbego w Tychach. Od grudnia 2020 roku członek Zarządu Fundacji Świętego Józefa KEP. Jego głównym centrum teologicznych zainteresowań jest systematyka, w tym: chrystologia, eklezjologia, dogmatyka, problemy metodologiczne, ruchy charyzmatyczne oraz historia teologii. Historia teologii (metody teologicznej), kwestia związku teologii z doświadczeniem, wykorzystanie nowych technologii do wsparcia „warsztatu” teologicznego. Wikipedia