Z serca Wam dziękujemy za każde wsparcie, które okazaliście naszym przyjaciołom z Ukrainy, którzy uciekając przed wojną znaleźli bezpieczny dom tymczasowy w naszym klasztorze. Dwa tygodnie temu ostatnia rodzina wyprowadziła się z klasztoru – pewien etap akcji solidarni z Ukrainą dobiegł końca. Z tej okazji chcemy się z Wami podzielić podsumowaniem finansowym:

Otrzymaliśmy:

  • Ofiary i wpłaty od wiernych: 96.385 zł (puszka w kościele, wpłaty na konto, darowizny)
  • Gmina Wrocław – zwrot za utrzymanie: 67.280 zł
  • Konferencja Wyższych Przełożonych Zakonnych: 21.460 zł
  • Fundacja Malak z Krakowa: 100.000 zł

RAZEM: 285.125 zł

Wydano: 129.315 zł

Pozostało: 178.830 zł (zakładamy częściowy udział Gości z Ukrainy w kosztach wynajmu, więc ta kwota będzie pomniejszona o ich wkład)

W sumie znaleźliśmy dla Gości z Ukrainy 11 mieszkań. Opłacamy też roczne stypendium naukowe dla dwojga studentów spośród naszych Gości: po 400 zł miesięcznie.

Ostateczne podsumowanie finansowe planujemy na następny rok – wtedy wszystkie rodziny, które wspieramy będą w stanie samodzielnie opłacić swoje rachunki.

Całą akcję koordynował Marcin Mogielski OP – któremu dziękujemy za jego zaangażowanie! A poniżej krótki filmik z podziękowaniem prosto od ojca Marcina i części naszych nowych przyjaciół z Ukrainy: