DYSPENSA
od obowiązku wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych
na dzień 31 grudnia 2021 r.

Ze względu na to, iż piątek 31 grudnia 2021 r. jest tradycyjnie dniem pożegnania Starego Roku i przywitania Nowego Roku Pańskiego, stąd stanowi to okazję do spotkania się w gronie rodziny, najbliższych przyjaciół i znajomych, dlatego w tym dniu udzielam wszystkim mieszkańcom Archidiecezji Wrocławskiej oraz przebywającym w tym dniu na jej terytorium dyspensy od obowiązku wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych od charakteru pokutnego tego dnia (por. kan. 1250, 1251, 87 KPK).

Ufam, że taka inicjatywa przyczyni się nie tylko do pogłębienia relacji międzyludzkich, ale również do jeszcze większego zrozumienia obowiązku wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w pozostałe piątki całego roku, który podkreśla rolę tego dnia w zbawczym dziele dokonanym przez Jezusa Chrystusa.

+ Józef Kupny
Arcybiskup Metropolita Wrocławski