Dominikańskie Duszpasterstwo Młodzieży „PIĘTROBUS” zaprasza młodzież do uczestnictwa w spotkaniu Universum Myśli. Cykl otwartych spotkań młodzieżowych rozpoczyna się spotkaniem pt. „Nowe technologie i człowiek”, którego gośćmi będą wykładowcy Politechniki Wrocławskiej dr Teresa Marcinów oraz ojciec dr Łukasz Mścisławski OP. Wprowadzą oni uczestników w tematykę funkcjonowania człowieka we współczesnym świecie nowych technologii.

Zapraszamy w piątek, 19 listopada, na godz. 19:00 do Starego Refektarza.