Zapraszamy na modlitwę Taizé w kościele św. Wojciecha we Wrocławiu. Będzie to pierwsze z cyklu comiesięcznych spotkań modlitewnych w duchu ekumenicznej wspólnoty z Taizé.

Brat Roger z Taizé pisze o modlitwie:

„Z głębokości ludzkiego serca wydobywa się ukryta tęsknota. Wielu ludzi współczesnych, zamkniętych w anonimowych rytmach programów i rozkładów zajęć, nosi w sobie pragnienie tego, co rzeczywiście istotne – pragnienie życia wewnętrznego. Nic tak nie włącza w komunię Boga żywego jak wspólna modlitwa medytacyjna, z tym apogeum modlitwy, jakim jest śpiew, trwający jeszcze w ciszy serca, kiedy człowiek zostanie sam. Gdy tajemnica Boga staje się dostrzegalna, poprzez proste piękno symboli, gdy nie jest przytłumiona nadmiarem słów, wówczas wspólna modlitwa, daleka od monotonii i nudy, odsłania nam radość nieba na ziemi.”