Całość kursu to trzy dni spotkań: Konferencje, świadectwa małżeńskie, wspólna praca i liturgia Mszy świętej.
Weekendy odbędą się w starym refektarzu naszego klasztoru w listopadzie:
21.11.2021 (niedziela)
27.-28.11.2021 (sobota, niedziela)
Gościem specjalnym i współprowadzącym będzie ks. prof. Mariusz Rosik – teolog biblijny, egzegeta, wykładowca i autor wielu książek.