W ramach Dominikańskiej Formacji Dorosłych w najbliższy piątek o godzinie 20.00 psycholog i duszpasterz, Paweł Adamik OP, rozpocznie nowy cykl pt. „Strażnicy zdrowej duchowości”. Zapraszamy do starego refektarza. Można także uczestniczyć online, zapisy u Andrzeja Kuśmierskiego.