Rok Jubileuszowy w tradycji biblijnej to czas wdzięczności za dobro, które spotyka człowieka i pokorne uznanie, że pochodzi ono od Boga – Stwórcy świata, który się nim opiekuje. Jednocześnie jest to czas przywrócenia sprawiedliwości, zapobiegania krzywdom i troski o potrzebujących.

10. października 1971 o godz. 12:00 została odprawiona pierwsza msza święta akademicka w kościele św. Wojciecha. Od tego czasu duszpasterstwo Dominik było miejscem spotkania i formacji chrześcijańskiej dla pokoleń wrocławskich studentów. 

Obchody jubileuszu rozpoczęliśmy niespełna rok temu, bardzo chcieliśmy aby stały się okazją do mądrego spojrzeniu w przeszłość z perspektywy dzisiejszego doświadczenia Kościoła. Pomimo trudności związanych z pandemią, udało się nam w trybie online  zorganizować kilka wyjątkowych spotkań w charakterze warsztatów i paneli poświęconych między innymi dojrzewaniu w wierze, kryzysu Kościoła czy roli duszpasterstwa w kształtowaniu tożsamości chrześcijańskiej. Zamykając ten wyjątkowy rok chcemy ucieszyć się pasją wielu wspaniałych ludzi i ogromem dobra, którego w tym czasie mogliśmy wspólnie doświadczyć.   

Ostatni rok to też niezwykle trudne doświadczenie skonfrontowania się z bolesną prawdą o fragmencie historii naszego duszpasterstwa, kiedy dokonywała się w nim ogromna krzywda niewinnych osób. Dzisiaj, kiedy jesteśmy w pełni świadomi, zła które się dokonało wspólnie chcemy stanąć po stronie skrzywdzonych. 

Staramy się mądrze i z wrażliwością o tym rozmawiać. Razem chcemy zapobiegać takim sytuacjom w przyszłości i stworzyć miejsce bezpieczne dla wszystkich, pełne wzajemnego zrozumienia i wrażliwości.

Mamy nadzieję, że przyjęta przez nas forma obchodów, pozwoli ukazać 50 lat historii duszpasterstwa w jej pełnym wymiarze. Ze szczególną troską o to co aktualnie przeżywają osoby poszkodowane oraz wszyscy poruszeni ich historią. Dlatego też główne obchody rozpoczniemy piątkowym nabożeństwem drogi krzyżowej wraz z homilią i modlitwą wiernych, które będą miały charakter pokutny. Słowo tego dnia wygłosi do nas o. Marcin Mogielski, zaś modlitwę wiernych poprowadzą aktualni członkowie duszpasterstwa. 

W niedzielę, dokładnie 50 lat po pierwszej mszy akademickiej “Dominika” spotkamy się na wspólnej Eucharystii, celebrowanej przez braci konwentu św. Wojciecha. Homilię tego dnia wygłosi przeor naszego klasztoru o. Łukasz Miśko. Po Eucharystii spotkamy się wraz z aktualnymi studentami, absolwentami i osobami związanymi z duszpasterstwem w Starym Refektarzu. Będą temu towarzyszyły przygotowane przez studentów: targ rękodzieła, koncert duetu Sekunda oraz panel dyskusyjny poświęcony tematowi formacji chrześcijańskiej po duszpasterstwie akademickim.