Pragnąc odpowiedzieć na to wezwanie, ale także na głód prawdy w ludzkich sercach i potrzebę dojrzałej wiary, rozpoczynamy kolejny rok wykładowy w szkole Filozoficzno-Teologicznej Szkoły Bł. Czesława.
Nasza Szkoła oferuje zajęcia akademickie, prowadzone przez wybitnych wykładowców. Celem tych zajęć jest wprowadzenie do bogatej tradycji myśli teologicznej i filozoficznej w sposób uporządkowany i pogłębiony, a jednocześnie bardziej dostępny niż na aulach uniwersyteckich.
Pragniemy w ten sposób pomóc wszystkim uczestnikom w ich osobistej drodze wiary. Dążymy do tego, aby wiara była rozumna i dojrzała, a dzięki temu integrowała całe nasze życie (myślenie i działanie).
W naszej tradycji studiowanie – poszukiwanie prawdy – dokonuje się w duchu otwartości, szacunku dla ludzkiego rozumu i dialogu.
Jesteśmy przekonani, że jedynym źródłem prawdy jest sam Bóg, jednocześnie wiemy, że trzeba Go nieustannie poszukiwać i odkrywać nie tylko w Objawieniu, ale także w różnych kulturach, historii, w dziełach ludzkich i instytucjach, a nawet w różnych religiach. Taką duchowością pragniemy Was prowadzić przez niekiedy zawiłe rozważania nad Tajemnica Boga i człowieka.

ZAJĘCIA

Zajęcia odbywać się będą raz w miesiącu – w sobotę (zasadniczo w pierwszą sobotę miesiąca) w godzinach od 10:00 do 13:30 z przerwą (jest możliwości wypicia kawy, herbaty i małego „co nieco”. W sumie odbędzie się 36 godzin zajęć.

ZAPISY

Aby się zapisać, należy wypełnić formularz i przelać 300 PLN na podane niżej konto.

NUMER KONTA

Klasztor Dominikanów DSFT
83 1600 1462 1819 9666 3000 0015

PLAN WYKŁADÓW NA ROK 2021/2022

UWAGA. W zależności od sytuacji pandemicznej, wykłady odbywać się będą: tradycyjnie (stacjonarnie),  „hybrydowo” (stacjonarnie dla mniejszej ilości osób z jednoczesną transmisją internetową), online (transmisja dla wszystkich na żywo) oraz, w ostateczności, poprzez przekazywane nagrania wraz z materiałami. Wykłady będą również nagrywane – mam nadzieję, że nie tylko audio.

Pierwszy blok zajęć

„Dogmaty czy prawda? Wprowadzenie do teologii dogmatycznej w antydogmatycznych czasach”.
dr hab. Józef Majewski
daty: 2 października, 6 listopad i  4 grudnia – 2021 r.

Drugi blok zajęć

„Skąd się wzięły sakramenty? Historia i teologia Chrztu i Pokuty”
dr Dominik Jurczak OP
daty: 8 stycznia, 19 lutego i 12 marca – 2022 r.

Trzeci blok zajęć

„Jaka etyka jest możliwa w pluralistycznym świecie? Czy do moralnego życia potrzeba Boga?”
dr hab. Barbara Chyrowicz SSpS
daty: 2 kwietnia, 7 maja i 4 czerwca – 2022 r.