We wtorek 17 sierpnia obchodzić będziemy święto Świętego Jacka, pierwszego polskiego dominikanina, patrona naszej Prowincji. Zapraszamy szczególnie do wspólnej modlitwy podczas Mszy św. konwentualnej o godzinie 12.00.

Msze tego dnia odprawiamy jak w dzień powszedni czyli o godz. 7.00, 9.00, 12.00 (konwentualna), 17.00, 19.00.

Wizerunek św. Jacka z klasztoru Dominikanów we Wrocławiu

Wizerunek św. Jacka z klasztoru Dominikanów we Wrocławiu

Jacek Odrowąż urodził się w Kamieniu pod Opolem około 1183 roku, po studiach teologicznych, prawdopodobnie w Paryżu i w Bolonii, został kanonikiem katedry wawelskiej. W 1220 roku razem z biskupem Iwonem Odrowążem udał się do Rzymu, gdzie spotkał św. Dominika. Tam, w 1221 roku, wraz z bł. Czesławem i Hermanem otrzymali od niego habit zakonny. Po krótkim pobycie w klasztorze św. Sabiny, wszyscy wrócili do Polski. W 1223 roku Jacek osiadł przy kościele Św. Trójcy w Krakowie, gdzie powstał pierwszy w Polsce konwent dominikanów. Zakładał klasztory dominikańskie we wszystkich polskich diecezjach. Był także niestrudzonym apostołem na Rusi, wśród Prusów i na Litwie. Szerzył kult Najświętszego Sakramentu i Matki Bożej.

W 1243 roku powrócił do Krakowa, gdzie zmarł 15 sierpnia 1257 roku. Papież Klemens VII w 1527 roku ogłosił go błogosławionym, a Klemens VIII 17 kwietnia 1594 roku zaliczył go w poczet świętych. Jest patronem Polskiej Prowincji Dominikanów.

źródło: www.krakow.dominikanie.pl