Informujemy, że uroczystości pogrzebowe odbędą się w sobotę 9 stycznia 2021 r. w kościele św. Wojciecha przy Placu Dominikańskim 2 (w kościele obowiązuje limit miejsc zgodny z obecnym stanem prawnym).

Program uroczystości:

  • 9.30 – różaniec;
  • 10.00 – Msza święta pogrzebowa;
  • 12.00 – pogrzeb na Cmentarzu św. Wawrzyńca przy ul. Bujwida 51.

Klepsydra śp. Maciej Zięba OP  – kliknij i pobierz plik


Maciej Zięba OP (1954-2020) do zakonu wstąpił w 1981 roku, pierwszą profesję złożył 16 sierpnia 1982 r., profesję wieczystą złożył 21 września 1986 r., święcenia prezbiteratu otrzymał 9 maja 1987 r. Absolwent Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego i Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (obecnie UPJP II), magister fizyki, doktor filozofii. Od 1973 r. związany z opozycją demokratyczną, działacz, a od 1978 r. wiceprezes Klubu Inteligencji Katolickiej we Wrocławiu, ekspert regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność” i doradca Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego NSZZ „Solidarność”, założyciel i pierwszy redaktor biuletynu „Solidarność Dolnośląska”, w końcu dziennikarz „Tygodnika Solidarność”. Po święceniach kapłańskich odbył stypendium w Republice Federalnej Niemiec i Lichtensteinie oraz studia z nauki społecznej Kościoła na Uniwersytecie w Eichstatt. Wybitny znawca i propagator nauki społecznej Kościoła i myśli Jana Pawła II.  W latach 1991-1995 dyrektor Wydawnictwa „W Drodze” w Poznaniu, założyciel i dyrektor Instytutu Tertio Millenio popularyzującego nauczanie Jana Pawła II. W latach 1998-2006 był prowincjałem polskich dominikanów. W latach 2007-2010 był dyrektorem Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku. Członek różnych gremiów kościelnych (m.in. Synodu Biskupów Europy w 1999 r., Rady Społecznej Konferencji Episkopatu Polski od 2001 r., konsultorem Papieskiej Rady „Iustita et Pax” w  2003 r.). W latach 2010-2015 mieszkał w klasztorze św. Jacka przy ul. Freta w Warszawie, a od 23 lipca 2015 – w konwencie św. Wojciecha we Wrocławiu. Autor kilku książek i dziesiątek artykułów naukowych i popularno-publicystycznych poświęconych nauce społecznej Kościoła i myśli Jana Pawła II. Od ponad roku zmagał się z chorobą nowotworową.