Przypominamy zasady korzystania ze wspólnej przestrzeni podczas Liturgii w naszym kościele:

  • Obowiązuje w kościele i podczas Mszy św. zasłonięcie ust i nosa.
  • Dezynfekuj dłonie przed przyjęciem Komunii Świętej.
  • Do Komunii świętej podchodzimy procesjonalnie idąc środkowym przejściem kościoła. Po przyjęciu Komunii wracamy na swoje miejsca bocznymi przejściami. Na mszach z liczniejszą obecnością wiernych szafarze będą stali zarówno przed ołtarzem jak i na środku kościoła.
  • Komunię świętą przyjmujmy w postawie stojącej na rękę, a jeśli mamy ku temu poważną przeszkodę zdrowotną, poczekajmy, by przyjąć ją do ust na końcu kolejki.
  • Jeśli liczba uczestników mszy świętej na to pozwala zachowajmy dystans, podchodzą w procesji do Komunii świętej zachowajmy odległości.
  • Zachowujemy bezpieczną odległość od drugiego uczestnika liturgii (nie dotyczy osób mieszkających ze sobą i rodzin)

Biorąc zaś pod uwagę, że sytuacja epidemiologiczna nadal stwarza zagrożenie dla naszego zdrowia, prosimy o wzajemną wrażliwość i troskę. Ze swojej strony postaramy się o wietrzenie kościoła i częstą jego dezynfekcję.