Syntonia, poradnia rodzinna działająca przy klasztorze Dominikanów we Wrocławiu, zaprasza w piątek 21.02 o godz. 18.00 do starego refektarza na spotkanie autorskie z ojcem Piotrem Kwiatkiem OFM.