Wszystkie zainteresowane osoby zapraszamy na grudniowy „Krąg biblijny”. Podczas spotkania będziemy starali głębiej zrozumieć ewangelię z III Niedzieli adwentowej, jak również to Słowo pomoże nam w modlitwie Pismem Świętym. Spotykamy się  w sobotę 14 XII o godzinie 15.30 w klasztorze dominikańskim. Wejście do klasztoru od ul. Janickiego 2.

Serdecznie zapraszamy