W piątek 22 listopada zapraszamy do Starego Refektarza u Dominikanów we Wrocławiu na spotkanie otwarte w ramach obchodów Jubileusz 25-lecia Dominikanskiego Duszpasterstwa Młodzieży Piętrobus. Spotkanie rozpocznie się o godz. 18:30. Gośćmi spotkania będą orgaznizatorzy akcji „Zupa na Wolności” pani Maria Relewicz oraz pani Małgorzata Jasionek. Rozmowę poprowadzą pani Ewelina Moroń (absolwentka piętrobusa) oraz Zosia Dzierżanowska (szef piętrobusa).
Serdecznie wszystkich zapraszamy!

Więcej o akcji na FB https://www.facebook.com/zupanawolnosci/