W dni powszednie miesiąca października, po Mszy świętej o godzinie 17.00, zapraszamy na nabożeństwo różańcowe przed cudownym obrazem Matki Bożej Podkamieńskiej. Podczas nabożeństw, w krótkich kazaniach, komentować będziemy „CREDO”.