„Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale.” Mt 7, 24

UCZ SIĘ OD NIEGO – to kurs ewangelizacyjny, dla tych, którzy chcą pójść za Jezusem, ucząc się od Mistrza, słuchając Go i wprowadzając Jego naukę w życie.
Na cykl składają się cotygodniowe katechezy, wspólna modlitwa, codzienne  rozważanie Słowa Bożego oraz małe grupy Dzielenia Słowem.
Plan Spotkań:
6.XII (Msza z modlitwą o uzdrowienie) Być uczniem Chrystusa: modlitwa o  uzdrowienie relacji z Bogiem, o zaufanie, uznanie Jezusa jako Mistrza;
13.XII Zaufanie Duchowi Św.;
20.XII Objawienie Boże;
28.XII Adoracja (Ząbkowice Śl.);
3.I Msza z modlitwą o uzdrowienie. Odkupieni;
10.I Modlitwa w Duchu Św.;
17.I Pokora;
24.I Autorytet Boga;
31.I Walka duchowa;
7.II Msza z modlitwą o uzdrowienie;
14.II Rozwój życia duchowego;
21.II Być sługą;
28.II Sakramenty;
7.III Msza z modlitwą o uzdrowienie. Żyję dla Pana;
14.III Podsumowanie. Świadectwa;

Pierwsze spotkanie: 6 grudnia, godz. 19.00, Kościół OO Dominikanów, Plac Dominikański 2
Zapraszamy