Zachęcamy do zapoznania się z treścią Listu papieża Franciszka do Ludu Bożego, opublikowanego w dniu 20 sierpnia.

„Gdy cierpi jeden członek, współcierpią wszystkie inne członki” (1 Kor 12, 26). Te słowa św. Pawła rozbrzmiewają mocno w moim sercu, gdy po raz kolejny stwierdzam cierpienie wielu nieletnich z powodu wykorzystywania seksualnego, władzy i sumienia popełnianych przez znaczną liczbę księży i osób konsekrowanych. Przestępstwo to wywołuje głębokie rany cierpienia i niemocy, przede wszystkim u ofiar, ale także w ich rodzinach i całej wspólnocie, niezależnie od tego, czy są to osoby wierzące, czy też niewierzące. Patrząc w przeszłość, nigdy nie będzie dość proszenia o przebaczenie i prób naprawienia wyrządzonych szkód. Patrząc w przyszłość, nigdy nie będzie dość tego, co się czyni, aby stworzyć kulturę zdolną do zapobiegania takim sytuacjom, nie tylko, aby się nie powtarzały, lecz także nie znajdowały miejsca na ukrywanie i utrwalanie. Cierpienie ofiar i ich rodzin jest także naszym bólem, dlatego musimy ponownie podkreślić nasze wysiłki, aby zapewnić ochronę nieletnim i dorosłym w sytuacjach zagrożenia.”

List, będący reakcją na ujawnienie w ostatnich dniach bolesnych i tragicznych faktów nadużyć seksualnych w Kościele katolickim w stanie Pensylwania, w Stanach Zjednoczonych, jest bezprecedensowym wezwaniem nas wszystkich do modlitwy, pokuty i nawrócenia. Wszyscy mamy bowiem świadomość, że zło nie dotknęło jedynie kilku diecezji w oddalonym od nas zakątku Kościoła, ale, podobnie jak w przypadku innych grzechów, jest obecne w wielu miejscach a czasem nawet bardzo blisko nas. Wersja drukowana znajduje się także  w gablotach z ogłoszeniami.

Tekst w formacie pdf. – List Papieża Franciszka do Ludu Bożego.