Ojciec Prowincjał zatwierdził wybór. Nowy przeor obejmie urząd w niedzielę 3 czerwca. Instalacja Przeora rozpocznie się wyznaniem wiary o godzinie 11:30 w kaplicy bł. Czesława. Uroczysta Msza św. konwentualna zostanie odprawiona o godzinie 12:00. Prosimy o modlitwę w intencji nowego przeora i całego naszego klasztoru.