1. W najbliższy czwartek, 2 lutego, obchodzimy Dzień Życia Konsekrowanego. Pro-simy Was o modlitwę w intencji braci i sióstr, których powołaniem jest droga rad ewangelicznych. Z tej okazji, na prośbę Arcybiskupa Józefa Kupnego, chce-my wesprzeć zakony klauzurowe na terenie naszej Archidiecezji oraz Ośrodek Adopcyjny. Dzisiaj w naszym kościele została ustawiona puszka, do której można wrzucać ofiary na ten cel. Puszka znajduje się przy wpłatomacie w pobliżu wejścia do zakrystii. Za Waszą hojność serdecznie dziękujemy.

2. W ramach Dominikańskiej Formacji Dorosłych zapraszamy na spotkanie z wyjątkowym artystą Maciejem Pisiałkiem. Spotkanie odbywa się w cyklu „Liturgia
i sztuka” i organizowane jest przez Wspólnotę Twórców Chrześcijańskich „Vera icon”. Artysta zaprezentuje swoje prace z zakresu grafiki warsztatowej, muralu i projektowania graficznego. Zapraszamy 3 lutego o godzinie 19.00 w Starym Refektarzu. Spotkanie będzie transmitowane – link na stronie klasztoru.

3. Najbliższy kurs przygotowujący dorosłych do sakramentu bierzmowania roz-pocznie się 22 lutego o godz. 19:00. Możliwość zapisu poprzez stronę internetową klasztoru.

4. Staramy się co roku organizować pielgrzymkę, która będzie integrowała przy-chodzących do naszego kościoła i duszpasterstwa. W tym roku zapraszamy na pielgrzymkę do Libanu, między innymi do św. Charbela, w dniach 1-9 września. Program jest bardzo bogaty. Wszystkie informacje dotyczące kosztów i szczegółowego programu oraz możliwości zapisów można znaleźć na stronie w zakładce „Pielgrzymki z dominikanami.” Zapraszamy.

5. W następną niedzielę będziemy kwestować na prace remontowe naszego kościoła. Serdecznie dziękujemy za wszystkie składane ofiary, życzliwość i okazywane wsparcie.