WIECZORY  DLA  ZAKOCHANYCH

1. Miejsce i terminy

Wieczory mają miejsce w starym refektarzu naszego klasztoru, pl. Dominikański 2, 50-159 Wrocław (Stary Refektarz to pomieszczenie znajdujące się po lewej stronie przy wejściu do klasztoru).

Będziemy się spotykać we wtorki o godzinie 18:30.

Informacje o kolejnych terminach i zapisach pojawią się tutaj we wrześniu. Prosimy o cierpliwość.

2. Zapisy i koszt

Zapisać można się tylko drogą elektroniczną przez wypełnienie zamieszczonego poniżej FORMULARZA.


ZAPISY ZAKOŃCZONE


Koszt kursu to 350 zł od pary (w tym także spotkania indywidualne z doradcą życia rodzinnego poradni Syntonia).

Dane do przelewu:

KLASZTOR OO. DOMINIKANÓW

23 1600 1462 1819 9666 3000 0028

3. O programie

„Wieczory dla Zakochanych” to program przygotowujący do przyjęcia sakramentu małżeństwa – forma katechez przedmałżeńskich prowadzonych przez pary małżeńskie i kapłana. Jest to cykl 9 cotygodniowych spotkań, z których każde trwa około 2-3 godzin.

4. Kto może w nich uczestniczyć

„Wieczory dla Zakochanych” przeznaczone są dla narzeczonych, którzy podjęli decyzję o małżeństwie i przychodzą na Wieczory w ramach przygotowania do zawarcia sakramentu małżeństwa.

W „Wieczorach dla Zakochanych” mogą również uczestniczyć „chodzący ze sobą” – zakochani – którzy nie podjęli jeszcze decyzji o małżeństwie, ale poważnie myślą o swoim związku. Poprzez uczestnictwo w tym programie mogą rozeznać czy ich więź jest na tyle dojrzała, by podjąć decyzję o małżeństwie. W spotkaniach można uczestniczyć tylko parami.

5. Cele  

Program „Wieczorów dla Zakochanych” opracowany przez „Spotkania Małżeńskie” ma na celu między innymi:

  • lepsze poznanie cech osobowościowych, oczekiwań, planów, poglądów, postaw życiowych osób planujących wspólne życie,
  • zachęcenie do podejmowania dialogu o sprawach trudnych i konfliktowych,
  • pełniejsze zrozumienie znaczenia sakramentu małżeństwa i słów przysięgi małżeńskiej, przeanalizowanie na ile plany wspólnego życia małżeńskiego są właściwe i dojrzałe.

Na zakończenie kursu uczestnicy otrzymują wszystkie zaświadczenia potrzebne do zawarcia sakramentu małżeństwa.

6. Kontakt

Pytania lub wątpliwości prosimy kierować na adres [email protected]

Zapraszamy!