On zstąpił z nieba na ziemię dla cierpiącego człowieka i przyoblókłszy się w jego ciało w łonie Dziewicy wyszedł stamtąd jako człowiek. Biorąc ciało podległe cierpieniu, wziął na siebie mękę cierpiącego człowieka i zniszczył ją. Duchem zaś, który nie mógł umrzeć, zabił śmierć – morderczynię człowieka… Poczęty w łonie Dziewicy, zawieszony na drzewie krzyża, pogrzebany w ziemi zmartwychwstał i wstąpił na wysokości niebios (z Homilii paschalnej Melitona z Sardes)

Oto Pascha Pana! W niej jesteśmy wybawieni od śmierci, w niej wstępujemy z Chrystusem ku pełni. Niech te Święta Wielkanocne będą dla Was wszystkich czasem radości z daru nowego życia oraz umocnieniem nadziei, byśmy potrafili być wyrazistymi świadkami tego życia w naszym poranionym świecie.
Christus resurrexit, Alleluia!
Bracia dominikanie z klasztoru wrocławskiego