Przypominamy, że już można się zapisywać na na kurs przygotowujący dorosłych do sakramentu bierzmowania. Zajęcia rozpoczną się 4 października (w poniedziałek) o godz. 18.45. Szczegółowe informacje oraz możliwość zapisu na stronie klasztoru w zakładce „Sakramenty”.

Kolejny rok zajęć Szkoły Filozoficzno-Teologiczna Bł. Czesława przedstawia się bar-dzo interesującą. Proponujemy następujące wykłady: „Dogmat czy prawda? Wpro-wadzenie do teologii dogmatycznej w antydogmatycznych czasach” – poprowadzi dr hab. Józef Majewski z Uniwersytetu Gdańskiego; „Jaka etyka jest możliwa w plu-ralistycznym świecie? Czy do moralnego życia potrzeba Boga?” wykład wygłosi dr hab. Barbara Chyrowicz SSpS oraz „Skąd się wzięły sakramenty? Historia i teologia Chrztu i Pokuty” przedstawi dr Dominik Jurczak OP z Anselmianum w Rzymie. Pozo-stałe informacje na stronie klasztoru w zakładce „Instytucje”. Możliwość zapisu je-dynie przez formularz umieszczony na stronie. Zajęcia są płatne (300 zł za rok)
a ilość miejsc ograniczona. Gorąco zachęcamy.