Przypominamy o transmisji Eucharystii z naszego kościoła: w dni powszednie o godz. 12.00 i w niedziele o godz. 10.30, 12:00, 18:30, 20:00, 21:30.

Trwa formowanie grupy katechumenatu, czyli osób dorosłych pragnących rozpocząć przygotowanie do chrztu. Więcej informacji i zapisy na stronie internetowej naszego klasztoru w zakładce „Sakramenty”.

Serdecznie zapraszamy do udziału w uroczystej Mszy świętej Wigilijnej Uroczystości Zesłania Ducha Świętego, w sobotę 30 maja o godz. 19.00. Wyjątkowo, pierwszeństwo uczestnictwa w tej Mszy, podobnie jak w niedzielnej Eucharystii, będą miały osoby, które telefonicznie lub osobiście w zakrystii zapiszą się na liście uczestników.

Dziękujemy za wsparcie materialne i duchowe okazywane naszej wspólnocie i dziełom naszego klasztoru w tym szczególnym czasie. O naszych dobroczyńcach pamiętamy w codziennej modlitwie.