Nabożeństwo Fatimskie, nazywane jest czasem „Różańcem Pokutnym”, jego źródła należny szukać w objawieniach Matki Bożej w Fatimie. Nabożeństwo ma charakter ekspiacyjny i obejmuje wspólne odmawianie Różańca.
Nabożeństwo Fatimskie jest odpowiedzią na dwa wezwania Maryi: do modlitwy różańcowej i do czynienia pokuty za grzeszników.